Afgangsprojekt

På afgangsprojektet skal du dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor din valgte uddannelse

Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, egentlig undervisning og selvstudium.

Opsummering

Pris
kr. 6.500,00 momsfri

Der må påregnes en udgift til bøger. Besked om optagelse sendes fra UCN act2learn 7 dage efter tilmeldingsfristen.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Der veksels mellem vejledning, egentlig undervisning og selvstudium.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Du skal have bestået minimum 5 akademifag (50 ECTS-point).

Start
11.02.2019

Slut
21.06.2019

Tilmeldingsfrist
25.01.2019

Tidspunkt
Aftales med vejleder

Start
09.09.2019

Slut
31.01.2020

Tilmeldingsfrist
23.08.2019

Tidspunkt
Aftales med vejleder

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION