Afgangsprojekt

På afgangsprojektet skal du dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor din valgte uddannelse

Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, egentlig undervisning og selvstudium.

Opsummering

Pris
kr. 6.500,00 momsfri

Der må påregnes en udgift til bøger. Besked om optagelse sendes fra UCN act2learn 7 dage efter tilmeldingsfristen.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Der veksels mellem vejledning, egentlig undervisning og selvstudium.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Du skal have bestået minimum 5 akademifag (50 ECTS-point).

Start
12.02.2018

Slut
29.06.2018

Tilmeldingsfrist
29.01.2018

Tidspunkt
Uge 7. Undervisningsaften aftales med vejleder.

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION

Jette Rudbæk
Studiesekretær

72 69 16 57
jer@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION