Interkulturel kommunikation (aften)

Undgå misforståelser – Lær at kommunikere med andre kulturer og bliv specialist i interkulturel kommunikation

Med den stigende globalisering er kommunikation blevet en stadig vigtigere nøgle til forståelse og samarbejde. Der er stor forskel på kulturer, og det kræver et specialiseret kendskab til det enkelte lands kendetegn og særpræg at undgå misforståelser.

Indhold

Du får kendskab til forskellige forretningsrelevante mundtlige og skriftlige kommunikationsprodukter og kan selvstændigt udarbejde og præsentere dem. Du får viden om kommunikationens dynamiske processer i forhold til din egen rolle og din rolle i modtagers optik.

 • Kommunikationsformer og strategier
 • Kulturanalyse
 • Det engelske sprog i forretningsmæssige sammenhænge i forskellige kulturelle kontekster
 • Kommunikationsopgaven i praksis

OBS:

Undervisningen i Global kommunikation foregår primært på engelsk og du kommer derfor også til at arbejde med din engelske formidling mundtligt og skriftligt på uddannelsen.

Værdien for dig

 • Du lærer forskellige forretningsrelevante mundtlige og skriftlige kommunikationsprodukter at kende og kan selvstændigt udarbejde og præsentere dem.
 • Du kan kommunikere i international kontekst både skriftligt og mundtligt, samt at formidle dine budskaber både modtagerorienteret og professionelt.
 • Du får redskaberne til at vurdere, hvordan forskellige kulturelle faktorer har indflydelse på kontakten med blandt andre medarbejdere, leverandører og kunder.
 • Du bliver rustet til at anvende kulturteorier og modeller og lærer at analysere forskellige landes kulturer. Du lærer også at håndtere forskellige modeller og teorier for kommunikation, præsentation og forhandling. 

Værdien for din arbejdsplads

 • Din virksomhed er fokus for dit arbejde med kulturforståelse og formidling
 • Du arbejder praktisk med virksomhedens kommunikationsstrategi
 • Du styrker din virksomheds internationale forretningsmuligheder og konkurrenceevne
 • Du tilfører virksomheden ny viden og nye formidlingsværktøjer

Målgruppe

Denne uddannelse er for dig, som vil kommunikere effektivt i global kontekst. Du arbejder måske i en virksomhed med internationale interesser, eller du er leder og ønsker at udvide virksomheden med forretning i udlandet.

Arbejdsform

Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer. Din læring sker i et miks, hvor du får ny viden gennem oplæg og refleksion – og ikke mindst gennem sparring i mindre grupper.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 7.800,00 momsfri

Der må påregnes en udgift til litteratur. Besked om optagelse sendes fra UCN act2learn 7 dage efter tilmeldingsfristen.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
10-12 undervisningsdage fra kl. 17.00-21.00 + vejledning + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Start
07.09.2020

Slut
29.01.2021

Tilmeldingsfrist
21.08.2020

Tidspunkt
Mandage

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@UCNact2learn.dk

Erhverv