Kommunikation og formidling

Uddannelsen giver dig overblik over de forskellige former for kommunikation en virksomhed eller organisation skal håndtere i hverdagen – både internt og eksternt

Du bliver klædt på til at analysere, planlægge og gennemføre større kommunikationsindsatser, og uddannelsen gør dig klar til professionelt at håndtere skriftlige, mundtlige og digitale kommunikationsopgaver.

Du lærer hvad og hvordan der skal kommunikeres til forskellige målgrupper, og du opnår viden om digital kommunikation, for eksempel via en hjemmeside.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler (Kommunikation i praksis og Strategisk kommunikation), tre valgfrie moduler og et obligatorisk afgangsprojekt.

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  På afgangsprojektet skal du dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær...
  10.09.2018
  Kommunikation og formidling
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Få styrket den offentlige kommunikation til borgerne.
  31.10.2018
  Kommunikation og formidling
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Fagmodulet Grafisk facilitering gør dig i stand at ”sætte billeder” på din kommunikation. Det sker i et visuelt sprog i form...
  07.03.2019
  Kommunikation og formidling
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Vil du være én af de få, som har bevis på sine kompetencer i arbejdet med de sociale medier? Så bliv uddannet Social Media...
  05.11.2018
  Kommunikation og formidling
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Der er ingen tvivl om, at videomediet er i kraftig vækst! Og både sociale medier og hjemmesider bevæger sig mere og mere...
  09.11.2018
  Kommunikation og formidling
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Lone Nøhr
  Studiesekretær

  72 69 16 58
  lon@ucnact2learn.dk

  LEDELSE OG ORGANISATION

  LEDERLIV

  Studievejledning

  Nyhedsbrev

  Publikationer