Strategisk kommunikation

En fremadsynet og velvalgt kommunikativ planlægning er afgørende for organisationens succes

På modulet ”Strategisk kommunikation” får du kompetencer til at håndtere diverse kommunikative opgaver på et strategisk niveau.

Indhold

På modulet lærer du at arbejde med organisationens kommunikationsstrategi, kommunikationspolitik og kommunikative opgaver som fundament for den kommunikative planlægning. Du får derfor kompetencer til at analysere organisationens vision, mission og værdier. Du får en grundlæggende forståelse for sammenhængen mellem intern og ekstern kommunikation, samt erfaring med relevante planlægnings- og formidlingsværktøjer.

Du lærer om effektiv krise- og forandringskommunikation, og om virkninger af konkret kommunikation på organisatorisk såvel som medarbejderniveau. Du lærer om Corporate Branding, storytelling, og videndeling. Og du får evnerne til at vælge de rette medier og formidlingsformer.

På modulet "Strategisk kommunikation" får du kompetencer indenfor:

  • Organisationens vision, mission og værdier
  • Kommunikationsplanlægning 
  • Krise- og forandringskommunikation

Arbejdsform

På modulet "Strategisk kommunikation" arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Opsummering

Pris
kr. 4.500,00 momsfri

Der må påregnes en udgift til bøger. Besked om optagelse sendes fra UCN act2learn 7 dage efter tilmeldingsfristen.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
10.09.2019

Slut
31.01.2020

Tilmeldingsfrist
23.08.2019

Tidspunkt
Tirsdage

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION