Ønsker du en uddannelse, hvor du inspireres og udvikles som leder?

En akademiuddannelse i ledelse er rettet mod både nuværende og kommende ledere fra det private erhvervsliv og fra den offentlige sektor. Uddannelsen giver dig en række vigtige ledelsesmæssige værktøjer, du umiddelbart kan bruge i din dagligdag som leder.

Uddannelsens fokus er på din personlige udvikling, ledelse af medarbejdere, ledelse af grupper og teams og ledelse af organisatoriske forandringer, samt deltagelse i det strategiske arbejde på eget organisationsniveau. Du lærer at læse mennesker, og du får indsigt i, hvordan du opbygger gejst og motivation blandt medarbejdere.

Bemærk: Prisstigning pr. 1. januar 2020.

Vælg et modul som selvstændig efteruddannelse

Hvert modul kan studeres selvstændigt som kompetencegivende efteruddannelse. Det betyder, at du kan vælge at tage enkelte moduler, hvis det passer bedst til dine behov. Alle moduler afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse og karakter.

Dit udbytte

 • Hjælp til at udvikle et skarpt blik for at analysere, planlægge og udføre ledelse – såvel nationalt som internationalt.
 • Opkvalificering af din lederadfærd i hverdagen gennem teorier, værktøjer og praktiske metoder, så du bliver i stand til at agere som leder i både store og små organisationer. 
 • Du lærer at læse mennesker, og du får indsigt i, hvordan du opbygger gejst og motivation blandt medarbejderne.

Arbejdspladsens udbytte

 • En faglig kompetent leder med en praktisk og anvendelsesorienteret uddannelse i ledelse baseret på et teoretisk grundlag.
 • En leder der både kan varetage den daglige ledelse af medarbejdere og indgå i den strategiske proces.
 • Lederen bliver en aktiv partner i at udvikle virksomheden, så den bliver mere effektiv og dermed mere lønsom.
 • Lederen vil naturligt kunne udvikle sig til at varetage lederjob på højere niveauer.

Praksisnær uddannelse med fokus på dine erfaringer

På uddannelsen lægger vi stor vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Uddannelsen bygger derfor på en kombination af teorier, værktøjer og praktiske metoder.

Omdrejningspunktet i uddannelsen er din virkelighed og dine erfaringer fra dit daglige arbejde. Dine erfaringer danner også grundlaget for dine eksamensopgaver.

Forberedelse til dit studie
Er det længe siden, du sidst har været på ”skolebænken” og beskæftiget dig med metode, opgaveskrivning og videnskabsteori. Så anbefaler vi dig at deltage på vores studieforberedende forløb, Lær at være studerende. Her lærer du teknikker, der giver dig det bedste udgangspunkt for at komme godt i gang med dit uddannelsesforløb.
Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i ledelse består af tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler samt et afgangsprojekt.

Akademiuddannelsen i ledelse - uddannelsens opbygning

Sammensæt din egen uddannelse

De valgfrie moduler giver dig mulighed for at tone uddannelsen i den retning, som passer til din faglige profil.

Det er også muligt at tage op til 10 ECTS fra en anden studieretning. Det kan eksempelvis være et valgmodul inden for salg, økonomi eller konceptudvikling.

Fleksibelt uddannelsesforløb

Du kan tage uddannelsen på 2-3 år. Alle fag afsluttes med en eksamen.

Vi udbyder både dag- og aftenmoduler, så du kan vælge den undervisningsform, der passer bedst til din hverdag.

En akademiuddannelse i ledelse giver direkte adgang til en række forskellige diplomuddannelser.

Tag en del af uddannelsen

Det er også muligt blot at tage en del af uddannelsen, da hvert modul kan tages som selvstændig kompetencegivende efteruddannelse.

Det betyder, at du kan vælge at tage enkelte moduler, hvis det passer bedst til dine behov.

Alle moduler afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse og karakter.

Har du spørgsmål om sammensætning af moduler, er du velkommen til at kontakte en studiesekretær. Kontaktinformationer står nederst på siden.

Hvem henvender uddannelsen sig til

Akademiuddannelsen i ledelse er relevant på tværs af brancher.

Uddannelsen henvender sig til både nuværende og kommende ledere, som gerne vil have en praksisnær og målrettet lederuddannelse.

Uddannelsen svarer til en kort videregående uddannelse og henvender sig blandt andet til faglærte som fx. håndværkere og kontoruddannede.

Du har typisk nogle års ledererfaring, men ingen formel lederuddannelse. Uddannelsen vil også være et godt valg, hvis du har ledelsesopgaver uden personaleansvar for eksempel i en koordinatorfunktion.

Læs mere om diplomuddannelsen i ledelse.

 

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

 • En erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
 • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.

Undervisningsform

Du kan tage uddannelsen på 2-3 år. Fagene er korte semesterfag med en varighed på ca. fem måneder. Alle fag afsluttes med en eksamen. Vi udbyder både dag- og aftenmoduler, så du kan vælge den undervisningsform, der passer bedst til din hverdag.

Hvis du tager hele akademiuddannelsen i ledelse, anbefaler vi, at du tager de tre obligatoriske moduler i følgende rækkefølge: Ledelse i Praksis, Organisation og arbejdspsykologi og Det strategiske lederskab efterfulgt af valgfag.

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig et eller flere moduler og ikke akademiuddannelsen som helhed.

På den måde kan du sammensætte modulerne efter dine ønsker og behov, og gennemføre uddannelsen i det tempo, som passer dig.

Du finder de aktuelle moduler herunder og det er også her, du finder linket til tilmeldingen.

Studieordning og regelgrundlag

Hvad siger andre om uddannelsen?

Kirsten Estrup Madsen

Formand, HK Privat Nordjylland

Moduler19 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  26.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  22.08.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  14.02.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  12.09.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  27.01.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  29.08.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  14.02.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  12.09.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  20.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  19.08.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  15.02.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  13.09.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  14.02.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  12.09.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  11.01.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  26.08.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  03.11.2021
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  16.02.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  14.09.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.01.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  02.11.2021
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  03.02.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  25.08.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  15.02.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  13.09.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  25.10.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  10.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  24.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  22.08.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  15.02.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  13.09.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  25.10.2021
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  26.10.2021
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  07.03.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  02.05.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  09.08.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  24.10.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  15.02.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  13.09.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Lone Nøhr
  Studiesekretær

  72 69 16 58
  lon@UCNact2learn.dk

  Ledelse og Organisation