Bestyrelsesuddannelse i praksis

Uddannelse, ledelseserfaring, indsigt og sund dømmekraft er nødvendigt for værdiskabende bestyrelsesarbejde. Få et indgående kendskab til bestyrelsesarbejdet i praksis og få samtidig papir på din kunnen

Bliv klædt på til bestyrelsesarbejdet med akademifagene grundlæggende- og udvidet bestyrelsesansvar. Med uddannelsesforløbet får du kompetencer, du kan bruge med det samme – og papir på det du kan. Fagene kan tages hver for sig eller i forlængelse af hinanden.

Bestyrelsesarbejde bliver stadig mere kompliceret. Men med uddannelse på området er både virksomhed og bestyrelsesmedlem bedre stillet.

Som medlem af en bestyrelse påtager du dig både spændende opgaver og et stort ansvar - uanset om du sidder i bestyrelsen for den lille lokale rideklub eller en stor, international virksomhed.

Men hvilket ansvar og hvilke opgaver har du som bestyrelsesmedlem? Hvad hæfter du for personligt? Og hvordan kan du bidrage optimalt til en effektiv og værdiskabende bestyrelse?

Bestyrelsesuddannelsen er målrettet bestyrelsesmedlemmer, der vil sikre sig, at de har de grundlæggende forudsætninger for at leve op til deres bestyrelseshverv og -ansvar og desuden har en ambition om at bidrage til indfrielse af virksomhedens vision.

Bestyrelsesuddannelsen er opdelt i to dele, hver af 4 dage og hver del afsluttes med en eksamen. Der vil mellem dagene være øvelser til træning samt forberedelse til næste undervisningsdag.

Del 1: Grundlæggende bestyrelsesansvar

Indhold

 • Grundlæggende forståelse for bestyrelsesarbejde
 • Teorier og værktøjer
 • Bestyrelsens juridiske ansvar
 • Selskabsloven
 • Rapportering
 • Kommunikation
 • Samarbejde i bestyrelsen
 • Samarbejde mellem direktion og bestyrelse

Du får viden om

 • juridisk og personligt ansvar
 • samarbejdsformer i bestyrelsesarbejde
 • kommunikation og rapportering internt i bestyrelsen såvel som eksternt.
 • kommunikationen og samarbejdet i bestyrelsen og mellem bestyrelsen og direktionen
 • og du bliver i stand til at varetage professionelt bestyrelsesarbejde.

Del 2: Udvidet bestyrelsesansvar

Indhold

 • Den nyeste viden om din rolle i virksomhedshandler
 • Hvad der sker, når virksomheden skal være international (datterselskaber)
 • Hvilke implikationer der kan opstå i forbindelse med krisestyring, herunder hvad der sker med regler og forpligtelser, når vi er i krisestyringssituationen

Du får viden om

 • risikostyring, krise og kommunikationsstyring
 • beslutningstagning
 • dilemmaer i bestyrelsesarbejdet
 • at indgå i og håndtere udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser inden for professionelle bestyrelsers arbejdsområder
 • at vurdere de strategiske aspekter af bestyrelsesarbejdet set i lyset af globaliseringen af både organisationen, og den verden den befinder sig i.

Målgruppe

Grundlæggende bestyrelsesansvar er både for dig, der allerede sidder i en bestyrelse i en forening eller mindre virksomhed - og for dig der forventer at komme til det. Uanset om du sidder i bestyrelsen i folkeskolen, idrætsklubben eller i små og mellemstore virksomheder vil du kunne få viden, så du kan udvikle din egen praksis inden for bestyrelsesarbejdet.

Udvidet bestyrelsesansvar er både for dig, der måske sidder i flere bestyrelser, men mangler ny inspiration? Eller dig der vil vide mere om, hvad det betyder det for bestyrelsesarbejdet, når virksomheden skal handles, bliver international eller rammer ind i krisestyring?

Eksamen og ECTS

Du afslutter fagene med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en 2 siders erhvervscase. Du får karakter efter 7-trins-skalaen.

Arbejdsform

I bestyrelsesfagene arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde med udgangspunkt i din hverdag. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 29.500,00 momsfri

Der må forventes udgifter til litteratur.

Forventet opstart i februar 2020. Konkrete datoer følger senere.
Du er velkommen til at kontakte studiesekretæren.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage fra kl. 8.30-15.00 + vejledning + eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
03.02.2020

Slut
30.06.2020

Tilmeldingsfrist
03.02.2020

Tidspunkt
Konkrete datoer følger senere

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation