Coaching og konflikthåndtering

Akademiuddannelsen i Ledelse i dagtimerne er for dig, der gerne vil styrke dine evner til at analysere, planlægge og udføre ledelse i private og offentlige virksomheder - både nationalt og internationalt

Lederuddannelsen tager sigte på videreudvikling af en helhedsorienteret, individuel personlig og faglig profil, som giver dig såvel en teoretisk kompetence som en praksisnær kompetence med umiddelbar tæt kobling til den daglige lederfunktion.

Akademiuddannelsen i Ledelse består af 6 sammenhængende moduler - tre obligatoriske, to valgfrie og et afsluttende modul og gennemføres som et treårigt deltidsstudie i dagtimerne med én undervisningsdag ca. hver anden uge. Har du ikke mod på eller brug for en hel Akademiuddannelse, er det også muligt blot at tage et enkelt af nedenstående moduler for at skærpe din kompetence:

  • Ledelse i praksis (obligatorisk modul)
  • Organisation og arbejdspsykologi (obligatorisk modul)
  • Det strategiske lederskab (obligatorisk modul)
  • Valgmodul
  • Coaching og konflikthåndtering (valgmodul)
  • Afgangsprojekt (afsluttende modul)

Modulet Coaching og konflikthåndtering

På dette modul får du kompetencer til at håndtere og løse konflikter på individ-, afdelings- og teamniveau. Du lærer at anvende coaching til komplekse konflikthåndterings-situationer i din organisation og derved skabe højere performance.

Du udvikler din ledelseskompetence med særligt fokus på din rolle i forbindelse med coaching som konflikthåndteringsproces. Udgangspunktet for modulet er kommunikationsteoretisk, fordi kommunikation er grundlaget for konflikthåndtering. Du får blandt andet også indsigt i mindsettet og de kompetencer, der knytter sig til coaching.

I modulet Coaching og konflikthåndtering kvalificerer du dig indenfor:

  • Konflikthåndtering i coaching
  • Konflikter på individ-, afdelings- og teamniveau
  • Kommunikation

Arbejdsform

På modulet Coaching og konflikthåndtering arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Har du allerede et eller flere af modulerne?

Så kontakt uddannelsessekretær Jette Rudbæk på telefon 72 69 16 57 eller mail jer@UCNact2learn.dk, da Jette har overblikket over de udbudte moduler.

Opsummering

Pris
kr. 10.800,00 momsfri

Beløbet er pr. valgfrie modul og opkræves ved begyndelsen af hvert modul. Eksamensgebyr og forplejning er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.
Internatopholdet foregår på et hotel i Nordjylland. Stedet meddeles kort før opstart.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
2 dages internat + 6 undervisningsdage fra kl. 08.30-15.30. + vejledning + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
29.08.2018

Slut
17.12.2018

Tilmeldingsfrist
13.08.2018

Tidspunkt
29.8 + 30.8 + 17.9 + 3.10 + 22.10 + 6.11 + 22.11 + 3.12.
Eksamen 17.12.

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION