Den akkrediterede bestyrelsesuddannelse

Uddannelse, ledelse, indsigt og sund dømmekraft er nødvendigt for værdiskabende bestyrelsesarbejde

Bliv klædt godt på til bestyrelsesarbejdet med UCNs akkrediterede bestyrelsesuddannelse. Med uddannelsesforløbet får du kompetencer, du kan bruge med det samme – og papir på det du kan.

Bestyrelsesarbejde bliver stadig mere kompliceret. Men med uddannelse på området er både virksomhed og bestyrelsesmedlem bedre stillet.

Som medlem af en bestyrelse påtager du dig både spændende opgaver og et stort ansvar. Det kan også være svært både at ’sidde ved roret’ til dagligt og samtidigt få det maksimale ud af sin bestyrelse. Det hjælper den akkrediterede bestyrelsesuddannelse dig med.

Men hvilket ansvar og hvilke opgaver har du som bestyrelsesmedlem? Hvad hæfter du for personligt? Og hvordan kan du bidrage optimalt til en effektiv og værdiskabende bestyrelse?

Den akkrediterede bestyrelsesuddannelse er målrettet bestyrelsesmedlemmer, der vil sikre sig, at de har de grundlæggende forudsætninger for at leve op til deres bestyrelseshverv og -ansvar og desuden har en ambition om at bidrage til indfrielse af virksomhedens vision.

UCN har på den akkrediterede bestyrelsesuddannelse samlet nogle af landets bedste og mest kompetente undervisere. Bl.a. er der indlæg af professor Steen Hildebrandt og advokat Tommy V. Christiansen der begge er medforfattere på den anvendte bog: Professionelt Bestyrelsesarbejde – hele året! Der vil også være indlæg af stærke Nordjyske kræfter som erhvervsjurist og medlem af folketinget Anne Honore Østergaard og Advokat Christian Løth Mortensen. Alle eksperter på hvert sit felt.

Den akkrediterede bestyrelsesuddannelse forløber over 6 dage og indeholder blandt andet:

 • Strategi: opfølgning, retning, årshjul, kultur, organisering, eksport, kapitalberedskab
 • Økonomi: lønsomhed, rapportering, spekulationer, samarbejde med revisor
 • Salg: kanaler, metoder, opsamling af data, budgetter, lønsomhed, innovation
 • Personale: overenskomster, lønniveau, ressourceforbrug, socialt ansvar
 • Ledelse: struktur, opgavefordeling, kommunikation, risikostyring, rekonstruktion
 • Jura: generationsskifte, ejerforhold, kriminalitet, personalesager, store kontrakter/aftaler
 • Markedsføring: medier, omkostninger, mediehåndtering
 • Ekstern kommunikation: krisehåndtering, ulovligheder, banken, CSR, Me Too
 • Selskabsloven og øvrige myndigheder: bestyrelsesansvar, forretningsorden
 • Funktioner i bestyrelsen: formandens rolle, årshjul, ‘specialister’, arbejdet mellem bestyrelsesmøder
 • Digitalisering: generelt indsigt i begrebet digitalisering. Arbejde med digitale forretningsmodeller & digital strategi

Du får også viden om

 • juridisk og personligt ansvar
 • samarbejdsformer i bestyrelsesarbejde
 • kommunikation og rapportering internt i bestyrelsen såvel som eksternt.
 • kommunikationen og samarbejdet i bestyrelsen og mellem bestyrelsen og direktionen
 • du bliver i stand til at varetage professionelt bestyrelsesarbejde
 • den nyeste viden om din rolle i virksomhedshandler
 • hvad der sker, når virksomheden skal være international (datterselskaber)
 • hvilke implikationer der kan opstå i forbindelse med krisestyring, herunder hvad der sker med regler og forpligtelser, når vi er i krisestyringssituationen.

Målgruppe

Den akkrediterede bestyrelsesuddannelse er både for dig, der allerede sidder i en bestyrelse - og for dig der forventer at komme til det. Uanset hvad vil du få viden, så du kan udvikle din egen praksis inden for bestyrelsesarbejdet.

Eksamen og ECTS

Den akkrediterede bestyrelsesuddannelse er baseret på de to akademimoduler Grundlæggende bestyrelsesansvar og Udvidet bestyrelsesansvar.

Du afslutter uddannelsen med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en kort skriftlig opgave. Du får karakter efter 7-trins-skalaen og bliver ved ’bestået’ godskrevet 10 ECTS point.

Arbejdsform

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 29.500,00 momsfri

Der må forventes udgifter til litteratur.

Du er velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig Michael Damborg på telefon 72691801 eller mail mida@ucnact2learn.dk.

Undervisningen vil forgå i Aalborg.

Omfang
6 undervisningsdage fra kl. 8.30-15.00 + vejledning + eksamen

Point
10 ECTS

Start
26.02.2020

Slut
10.06.2020

Tilmeldingsfrist
21.02.2020

Tidspunkt
Konkrete datoer følger senere

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation