Det strategiske lederskab

Det strategiske lederskab består af lige dele strategisk indsigt, fornemmelse for medarbejderne i din virksomhed og personlig, ledelsesmæssig handlekraft

Disse dimensioner er hvad du arbejder med på modulet Det strategiske lederskab.

Indhold

Du lærer, hvordan du løbende udvikler din personlige lederadfærd, -tilgang og -praksis, således du kan (for)blive en kompetent og fremsynet leder i forbindelse med strategiarbejdet.

Du får erfaringer inden for strategianalyse, -udvikling, og -implementering. Du lærer at karakterisere en organisations strategiske situation og udviklingsbehov, samt iværksætte udviklingsmæssige tiltag i forhold hertil. Herunder opkvalificerer du dine kompetencer inden for menneskelig udvikling og adfærd. Du får forståelse for konsekvenserne af forskellige strategiske tiltag og udviklingsprocesser, på det organisatoriske plan såvel som det personlige.

Du får ledelsesmæssig handlekraft til at omsætte strategiske mål til konkrete og realistiske kulturtilpassede udviklingsprocesser, der skaber følgeskab, og bidrager til sammenhængskraften i organisationen. På modulet får du indsigt i og erfaringer indenfor:

  • Lederskab i forbindelse med strategiprocesser 
  • Strategisk analyse, -udvikling og -implementering 
  • Forandringsprocesser og forandringsledelse

Arbejdsform

På modulet Det strategiske lederskab arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Opsummering

Pris
kr. 4.500,00 momsfri

Der må påregnes en udgift til bøger. Besked om optagelse sendes fra UCN act2learn 7 dage efter tilmeldingsfristen.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
13.02.2018

Slut
21.06.2018

Tilmeldingsfrist
29.01.2018

Tidspunkt
10-12 tirsdage kl. 17.00-21.00.

Kontakt

Jette Rudbæk
Studiesekretær

72 69 16 57
jer@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION