Grafisk facilitering i praksis

Fagmodulet Grafisk facilitering gør dig i stand at ”sætte billeder” på din kommunikation. Det sker i et visuelt sprog i form af tegninger, symboler, enkle tekster, metaforer og farver


Grafisk facilitering kan bruges ved workshops, møder, undervisning og ved andre processer til med billeder og illustrationer at skabe en fælles forståelse og hukommelse af beslutninger, referater, ideer og meget mere.

Du behøver ikke at have særlige tegnefærdigheder. Med de anvendte teknikker kan alle være med, og du vil opnå et mærkbart løft af din visuelle formåen.

Alle kan lære at tegne. Tegning er et håndværk og med få simple, men effektive, teknikker, bliver det ingen sag for dig grafisk at illustrere dine visioner og ideer.

Målgruppe

’Grafisk facilitering’ er for dig, der, som facilitator, leder, projektleder, oplægsholder eller andet som ønsker at udvikle dine færdigheder og kompetencer til at visualisere kommunikation og proces.

Indhold

’Grafisk facilitering’ giver dig mulighed for at anvende visuelle virkemidler til at understøtte din kommunikation.

Du lærer de helt basale teknikker og du kommer hjem med en række prototyper på grundlæggende figurer og symboler, der passer til din praksis.

Du får praktisk træning i det visuelle sprog, og du får kompetencer til at understøtte din kommunikation med det visuelle. Og du lærer at omsætte ord til et grafisk udtryk, der giver mening for andre.

Vi har tuscher og farver i hånden hele dagen og de er inklusive i prisen, så du kan forsætte med at tegne når du efter endt undervisning kommer inspireret hjem.

Eksamen og ECTS

Du afslutter faget ’Grafisk facilitering’ med en konkret produktion, der indebærer en skriftlig disposition for formidling af processen for den grafiske facilitering samt en mundtlig eksamination med intern censur. Emnet er valgfrit og må gerne behandle en problematik, du har berøring med på din arbejdsplads.

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 5.200,00 momsfri

Prisen er inkl. materialer og forplejning på undervisningsdagene.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
4 undervisningsdage kl. 8:30-15:00, samt vejledning og eksamen

Point
5 ECTS

Start
07.03.2019

Slut
02.05.2019

Tilmeldingsfrist
25.02.2019

Tidspunkt
7.3 + 12.3 + 21.3 + 9.4
Eksamen 2.5

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION