Human Ressource Management

Medarbejdere er en virksomheds mest værdifulde ressource og det er derfor vigtigt at give området et strategisk fokus

En dygtig Human Ressource-afdeling skal blandt andet rekruttere nye kolleger og udvikle de medarbejdere, som allerede er i virksomheden, for herved at sikre virksomheden en sund fremtid.

Indhold

Modulet Human Ressource Management ruster dig til at varetage HR-jobfunktioner i din organisation. Du får erfaring med en lang række teoretiske og praktiske værktøjer til at arbejde med menneskelige ressourcer i praksis – både når det gælder effektiv rekruttering, strategisk kompetenceudvikling, målrettet fastholdelse og værdig afvikling.

På dette modul tager vi afsæt i af skabe sammenhæng mellem virksomhedens visioner og medarbejdernes individuelle motivation, udvikling og trivsel. Gennem forløbet opnår du kompetencer indenfor:

  • Effektiv rekruttering og værdig afvikling
  • Målrettet fastholdelse og strategisk kompetenceudvikling
  • Samtaleformer

Arbejdsform

På modulet Human Ressource Management arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Opsummering

Pris
kr. 4.500,00 momsfri

Der må påregnes en udgift til bøger. Besked om optagelse sendes fra UCN act2learn 7 dage efter tilmeldingsfristen.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
13.02.2018

Slut
21.06.2018

Tilmeldingsfrist
29.01.2018

Tidspunkt
10-12 tirsdage kl. 17.00-21.00.

Kontakt

Jette Rudbæk
Studiesekretær

72 69 16 57
jer@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION