Afgangsprojekt

Akademiuddannelsen i Ledelse i dagtimerne er for dig, der gerne vil styrke dine evner til at analysere, planlægge og udføre ledelse i private og offentlige virksomheder - både nationalt og internationalt

Lederuddannelsen tager sigte på videreudvikling af en helhedsorienteret, individuel personlig og faglig profil, som giver dig såvel en teoretisk kompetence som en praksisnær kompetence med umiddelbar tæt kobling til den daglige lederfunktion.

Akademiuddannelsen i Ledelse består af 6 sammenhængende moduler - tre obligatoriske, to valgfrie og et afsluttende modul og gennemføres som et treårigt deltidsstudie i dagtimerne med én undervisningsdag ca. hver anden uge. Har du ikke mod på eller brug for en hel Akademiuddannelse, er det også muligt blot at tage et enkelt af nedenstående moduler for at skærpe din kompetence:

  • Ledelse i praksis (obligatorisk modul)
  • Organisation og arbejdspsykologi (obligatorisk modul)
  • Det strategiske lederskab (obligatorisk modul)
  • Valgmodul
  • Valgmodul
  • Afgangsprojekt (afsluttende modul)

Modulet Afgangsprojekt

På det afsluttende projekt får du en unik mulighed for at gå i dybden med en ledelsesmæssig problemstilling. Du vælger selv en udfordring, som i særlig grad optager dig. Udfordringen skal behandle en praksisnær problemstilling.

Du undersøger din udfordring fra flere forskellige perspektiver og får mulighed for at anvende teorier, modeller og metoder fra hele uddannelsen. Din analyse og arbejde med udfordringen skal inspirere til handlemuligheder.

Du skal også arbejde professionelt med indsamling af empiri. Det kan være du interviewer medarbejdere og ledere, finder relevante artikler, video/fotooptagelser og lignende for opgavens løsning.

Arbejdsform

På Afgangsprojektet arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Har du allerede et eller flere af modulerne?

Så kontakt uddannelsessekretær Lone Nøhr på telefon 72 69 17 25 eller mail lon@UCNact2learn.dk, da Lone har overblikket over de udbudte moduler.

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 9.800,00 momsfri

Beløbet er for afgangsmodulet og opkræves ved begyndelsen af modulet.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
1. undervisningsdag fra kl. 08.30-21.00 + 2. undervisningsdag fra kl. 08.30-15.00 + 3 x skrivedage + individuel vejledning + eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Du skal have bestået minimum 5 akademifag (50 ECTS-point).

Start
20.08.2019

Slut
17.12.2019

Tilmeldingsfrist
01.08.2019

Tidspunkt
20.8 + 21.8
Skrivedage 4.9 + 18.9 + 2.10
Vejledning 23.10 + 6.11 + 27.11
Eksamen 16.12 + 17.12

Start
27.01.2020

Slut
17.06.2020

Tilmeldingsfrist
15.01.2020

Tidspunkt
27.1 + 28.1 + 10.2 + 2.3 + 16.3 + 14.4 + 27.4 + 11.5
Eksamen 15.6 + 16.6 + 17.6

Start
24.08.2020

Slut
17.12.2020

Tilmeldingsfrist
13.08.2020

Tidspunkt
24.8 + 25.8 + 7.9 + 21.9 + 5.10 + 19.10 + 2.11 + 16.11
Eksamen 15.12 + 16.12 + 17.12

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation