Ledelse i praksis

Hvad driver dig som leder? Og hvordan påvirker dette din lederpraksis og dine medarbejdere?

På modulet Ledelse i praksis får du indsigt i sådanne spørgsmål, idet du udvikler dig inden for ledelse af medarbejdere og mindre teams.

Indhold
Gennem modulet Ledelse i praksis lærer du at identificere og vurdere egne personlighedstræk og psykologiske drivkræfter i din rolle som leder. Du udvikler din personlige lederadfærd og kvalificerer dig til at varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis. Igennem ledelsesteori lærer du om forskellige ledelsesformer og deres effektivitet i konkrete situationer. Herudover får du kendskab til ledelsesmæssige krav og forventninger, som stilles til varetagelsen af lederrollen.

Du lærer at forstå betydningen af dialog som værktøj, og forholde dig bevidst til din kommunikation. Med en grundlæggende forståelse for kommunikationsprocessen lærer du at håndtere forhandlingssituationer, dialog i formelle møder, samt at præsentere budskaber og problemstillinger. Herunder lærer du om de betingelser og forudsætninger, der ligger til grund for læring og udvikling. Du får indsigt i sparring som grundlag for andres udvikling, og du lærer om brugen af pædagogisk og følelsesmæssig teori i egen- og personaleudviklingsprocesser. Du lærer endvidere om konflikttyper og konfliktens grundlæggende natur. Modulet bringer dig viden og erfaring indenfor:

  • Ledelsesteori
  • Kommunikation
  • Lærings- og udviklingsprocesser
  • Konflikthåndtering

SVU
Modulet er kompetencegivende og det er muligt at søge SVU. Se mere på www.SVU.dk.

Arbejdsform
På modulet Ledelse i praksis arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Hvis du vil vide mere om modulet
Så kontakt Peter Sørensen på telefon 20 87 20 03.

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 9.500,00 momsfri

Inkl. materialer og bog.

Sted
UCN act2learn
Søren Humbers Kaj 3
9990 Skagen

Omfang
7 kursusdage kl. 08.00-15.00.
Hvis du vælger at gå til eksamen, afsluttes kurset med en mundtlig prøve på 30. minutter.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en erhvervscase på max. 2 A4-sider.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
28.02.2019

Slut
11.04.2019

Tilmeldingsfrist
21.02.2019

Tidspunkt
28.2 + 7.3 + 12.3 + 14.3 + 21.3 + 26.3 + 3.4
Eksamen 11.4

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION