Ledelse i praksis

Hvad driver dig som leder? Og hvordan påvirker dette din lederpraksis og dine medarbejdere?

På modulet Ledelse i praksis får du indsigt i sådanne spørgsmål, idet du udvikler dig inden for ledelse af medarbejdere og mindre teams.

Indhold
Gennem modulet Ledelse i praksis lærer du at identificere og vurdere egne personlighedstræk og psykologiske drivkræfter i din rolle som leder. Du udvikler din personlige lederadfærd og kvalificerer dig til at varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis. Igennem ledelsesteori lærer du om forskellige ledelsesformer og deres effektivitet i konkrete situationer. Herudover får du kendskab til ledelsesmæssige krav og forventninger, som stilles til varetagelsen af lederrollen.

Du lærer at forstå betydningen af dialog som værktøj, og forholde dig bevidst til din kommunikation. Med en grundlæggende forståelse for kommunikationsprocessen lærer du at håndtere forhandlingssituationer, dialog i formelle møder, samt at præsentere budskaber og problemstillinger. Herunder lærer du om de betingelser og forudsætninger, der ligger til grund for læring og udvikling. Du får indsigt i sparring som grundlag for andres udvikling, og du lærer om brugen af pædagogisk og følelsesmæssig teori i egen- og personaleudviklingsprocesser. Du lærer endvidere om konflikttyper og konfliktens grundlæggende natur. Modulet bringer dig viden og erfaring indenfor:

  • Ledelsesteori
  • Kommunikation
  • Lærings- og udviklingsprocesser
  • Konflikthåndtering

SVU
Modulet er kompetencegivende og det er muligt at søge SVU. Se mere på www.SVU.dk.

Arbejdsform
På modulet Ledelse i praksis arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Hvis du vil vide mere om modulet
Så kontakt Peter Sørensen på telefon 20 87 20 03.

Opsummering

Pris
kr. 6.900,00 momsfri

Inkl. materialer og bog.

Sted
UCN act2learn
Søren Humbers Kaj 3
9990 Skagen

Omfang
7 kursusdage kl. 08.00-15.00.
Hvis du vælger at gå til eksamen, afsluttes kurset med en mundtlig prøve på 30. minutter.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en erhvervscase på max. 2 A4-sider.
Eksamen afholdes tirsdag den 5.12.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
12.10.2017

Slut
30.11.2017

Tilmeldingsfrist
22.09.2017

Tidspunkt
12.10 + 26.10 + 2.11 + 9.11 + 16.11 + 23.11 + 30.11

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION