Lederens forretningsforståelse

Med lederens forretningsforståelse får du kompetencer, så du bliver i stand til at anvende økonomiske data som ledelsesværktøj

I faget ’Lederens forretningsforståelse’ får du en grundig indføring i, hvordan du omsætter din økonomiske viden til handling i den daglige ledelse og ikke mindst i, hvordan du bruger økonomiske data i prioriteringen af forskellige løsningsmuligheder. Du kommer til at arbejde med blandt andet:

  • lederens behov for økonomisk information
  • resultatopgørelse, balance og likviditet
  • anvendelse af nøgletal
  • likviditetsanalyser og –styring
  • investerings– og finansieringsanalyser

Du kommer til at kunne snakke med om likviditet, balance, resultatopgørelse og KPI’er, når du eksempelvis har lært at aflæse et årsregnskab.

Du vil kunne definere behovet for økonomiske data for at sikre et korrekt beslutningsgrundlag for ledelsesbeslutninger. Forretningsforståelse som ledelsesværktøj giver dig mulighed for at justerer din ledelsespraksis efter din organisations økonomiske data og levere input med udgangspunkt i dine egne investerings- og finansieringsanalyser.

Du bliver i stand til at definere nøgletal for din egen ledelsessituation ud fra din organisations forretningsplan og vælge blandt forskellige beslutningsforslag.

Målgruppe

Lederens forretningsforståelse er for nuværende og kommende ledere, der gerne vil forstå virksomhedens økonomiske sammenhænge og kunne anvende økonomiske data i ledelsesmæssige beslutninger.

Eksamen og ECTS

Du afslutter faget ’Lederens forretningsforståelse’ med at skrive en synopsis, der er en kort skriftlig opgave. Derefter skal du til en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i synopsen. Du får karakter efter 7-trins-skalaen. Lederens forretningsforståelse giver 10 ECTS-point.

Arbejdsform

I fagmodulet ’Lederens forretningsforståelse’ arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 4.800,00 momsfri

Der må forventes udgifter til litteratur.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
10-12 undervisningsdage fra kl. 17.00-21.00 + vejledning + eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
12.02.2019

Slut
21.06.2019

Tilmeldingsfrist
25.01.2019

Tidspunkt
Mandage

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION