Organisation og arbejdspsykologi

Vil du skabe succes i din organisation?

I så fald er det en god idé at vide hvad de succesfulde har gjort, og hvordan de har valgt at styre deres organisation.

Indhold
På modulet Organisation og arbejdspsykologi sætter vi fokus på den nyeste viden inden for organisationsdesign og- kultur, og vi ser på, hvordan organisationer styres og ledes. Du få indsigt i de organisatoriske grundelementer og sammenhænge i nutid og fremtid. Du lærer om organisationsstruktur, styringsprocesser i private- og offentlige virksomheder, samt organisationskultur.

Vi glemmer ikke dem, der skaber resultatet og giver os succes, nemlig menneskene i organisationen. Med fagområdet inden for arbejdspsykologi udvikler du din forståelse for psykologiske processer og problemstillinger, som ofte finder sted i organisationslivet. Du lærer om motivation i arbejdslivet, trivsel og arbejdsmiljø, samt teams og individer. Overordnet opkvalificerer du dig til at tage del i løsningen af organisatoriske opgaver og problemstillinger, og i kraft af dine nye indsigter kan du i fremtiden bidrage til organisatoriske samarbejdsprocesser og dermed til organisatorisk målopfyldelse.

På dette modul får du kompetencer indenfor:

  • Organisationsdesign og – kultur
  • Psykologiske processer og problemstillinger i organisationer
  • Strategiske værktøjer
     

Arbejdsform
På modulet Organisation og arbejdspsykologi arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Der er også mulighed for at følge Organisation og arbejdspsykologi om dagen i Aalborg.

Opsummering

Pris
kr. 4.500,00 momsfri

.

Sted
UCN act2learn
Nærmere lokalitet følger inden opstart
9900 Frederikshavn

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
13.02.2018

Slut
21.06.2018

Tilmeldingsfrist
29.01.2018

Kontakt

Jette Rudbæk
Studiesekretær

72 69 16 57
jer@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION