Ønsker du en uddannelse, hvor du inspireres og udvikles som leder?

En akademiuddannelse i ledelse er rettet mod både nuværende og kommende ledere fra det private erhvervsliv og fra den offentlige sektor. Uddannelsen giver dig en række vigtige ledelsesmæssige værktøjer, du umiddelbart kan bruge i din dagligdag som leder.

Uddannelsens fokus er på din personlige udvikling, ledelse af medarbejdere, ledelse af grupper og teams og ledelse af organisatoriske forandringer, samt deltagelse i det strategiske arbejde på eget organisationsniveau.

Vælg et modul som selvstændig efteruddannelse

Hvert modul kan studeres selvstændigt som kompetencegivende efteruddannelse. Det betyder, at du kan vælge at tage enkelte moduler, hvis det passer bedst til dine behov. Alle moduler afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse og karakter.

Dit udbytte

 • Hjælp til at udvikle et skarpt blik for at analysere, planlægge og udføre ledelse – såvel nationalt som internationalt.
 • Opkvalificering af din lederadfærd i hverdagen gennem teorier, værktøjer og praktiske metoder, så du bliver i stand til at agere som leder i både store og små organisationer. 
 • Du lærer at læse mennesker, og du får indsigt i, hvordan du opbygger gejst og motivation blandt medarbejderne.

Arbejdspladsens udbytte

 • En faglig kompetent leder med en praktisk og anvendelsesorienteret uddannelse i ledelse baseret på et teoretisk grundlag.
 • En leder der både kan varetage den daglige ledelse af medarbejdere og indgå i den strategiske proces.
 • Lederen bliver en aktiv partner i at udvikle virksomheden, så den bliver mere effektiv og dermed mere lønsom.
 • Lederen vil naturligt kunne udvikle sig til at varetage lederjob på højere niveauer.
Forberedelse til dit studie
Er det længe siden, du sidst har været på ”skolebænken” og beskæftiget dig med metode, opgaveskrivning og videnskabsteori. Så anbefaler vi dig at deltage på vores studieforberedende forløb, Lær at være studerende og Brush-up på videnskabsteori. Her lærer du teknikker, der giver dig det bedste udgangspunkt for at komme godt i gang med dit uddannelsesforløb.
Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i ledelse består af tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler samt et afgangsprojekt.

Akademiuddannelsen i ledelse - uddannelsens opbygning

Sammensæt din egen uddannelse

De valgfrie moduler giver dig mulighed for at tone uddannelsen i den retning, som passer til din faglige profil. Det er også muligt at tage op til 10 ECTS fra en anden studieretning. Det kunne eksempelvis være et valgmodul inden for salg, økonomi eller konceptudvikling. Har du spørgsmål om sammensætning af moduler, er du velkommen til at kontakte en studiesekretær. Kontaktinformationer står nederst på siden.

Målgruppe

Uddannelsen er rettet mod nuværende og kommende ledere fra det private erhvervsliv og fra den offentlige sektor. Akademiuddannelsen i ledelse svarer til en kort videregående uddannelse og henvender sig blandt andet til faglærte.

Har du en kort, mellemlang eller længere videregående uddannelse og ønsker at uddanne dig inden for ledelse, så er diplomuddannelsen måske noget for dig.

Læs mere om diplomuddannelsen i ledelse.

Uddannelsen vil også være et godt valg, hvis du har ledelsesopgaver uden personaleansvar for eksempel i en koordinatorfunktion.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

 • En erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
 • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.

Undervisningsform

Du kan tage uddannelsen på 2-3 år. Fagene er korte semesterfag med en varighed på ca. fem måneder. Alle fag afsluttes med en eksamen. Vi udbyder både dag- og aftenmoduler, så du kan vælge den undervisningsform, der passer bedst til din hverdag.

Hvis du tager hele akademiuddannelsen i ledelse, anbefaler vi, at du tager de tre obligatoriske moduler i følgende rækkefølge: Ledelse i Praksis, Organisation og arbejdspsykologi og Det strategiske lederskab efterfulgt af valgfag.

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig et eller flere moduler og ikke akademiuddannelsen som helhed. På den måde kan du sammensætte modulerne efter dine ønsker og behov, og gennemføre uddannelsen i det tempo, som passer dig. Du finder de aktuelle moduler herunder og det er også her, du finder linket til tilmeldingen.

Studieordning og regelgrundlag

Moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  Akademiuddannelsen i Ledelse i dagtimerne er for dig, der gerne vil styrke dine evner til at analysere, planlægge...
  20.08.2019
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Akademiuddannelsen i Ledelse i dagtimerne er for dig, der gerne vil styrke dine evner til at analysere, planlægge...
  27.01.2020
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Akademiuddannelsen i Ledelse i dagtimerne er for dig, der gerne vil styrke dine evner til at analysere, planlægge...
  24.08.2020
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  På afgangsprojektet skal du dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær...
  09.09.2019
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Akademiuddannelsen i Ledelse i dagtimerne er for dig, der gerne vil styrke dine evner til at analysere,...
  21.08.2019
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Akademiuddannelsen i Ledelse i dagtimerne er for dig, der gerne vil styrke dine evner til at analysere,...
  23.01.2020
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Akademiuddannelsen i Ledelse i dagtimerne er for dig, der gerne vil styrke dine evner til at analysere,...
  26.08.2020
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Konflikter kan være bekrigende og fastlåse en situation - omvendt kan de være berigende og forløsende.
  10.09.2019
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Akademiuddannelsen i Ledelse i dagtimerne er for dig, der gerne vil styrke dine evner til at analysere, planlægge...
  29.08.2019
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Akademiuddannelsen i Ledelse i dagtimerne er for dig, der gerne vil styrke dine evner til at analysere, planlægge...
  20.01.2020
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Akademiuddannelsen i Ledelse i dagtimerne er for dig, der gerne vil styrke dine evner til at analysere, planlægge...
  26.08.2020
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Det strategiske lederskab består af lige dele strategisk indsigt, fornemmelse for medarbejderne i din virksomhed og personlig,...
  10.09.2019
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Medarbejdere er en virksomheds mest værdifulde ressource og det er derfor vigtigt at give området et strategisk fokus.
  09.09.2019
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Akademiuddannelsen i Ledelse i dagtimerne er for dig, der gerne vil styrke dine evner til at analysere,...
  13.08.2019
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Akademiuddannelsen i Ledelse i dagtimerne er for dig, der gerne vil styrke dine evner til at analysere,...
  21.01.2020
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Akademiuddannelsen i Ledelse i dagtimerne er for dig, der gerne vil styrke dine evner til at analysere,...
  19.08.2020
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Hvad driver dig som leder? Og hvordan påvirker dette din lederpraksis og dine medarbejdere?.
  10.09.2019
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Med lederens forretningsforståelse får du kompetencer, så du bliver i stand til at anvende økonomiske data som ledelsesværktøj...
  09.09.2019
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Akademiuddannelsen i Ledelse i dagtimerne er for dig, der gerne vil styrke dine evner til at analysere,...
  26.08.2019
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Akademiuddannelsen i Ledelse i dagtimerne er for dig, der gerne vil styrke dine evner til at analysere,...
  22.01.2020
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Akademiuddannelsen i Ledelse i dagtimerne er for dig, der gerne vil styrke dine evner til at analysere,...
  17.08.2020
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Vil du skabe succes i din organisation?.
  10.09.2019
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Interesserer du dig for jura i forbindelse med bl.a. ansættelsesforhold? Intern juridisk ekspertise er guld værd for en virksomhed...
  28.08.2019
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Interesserer du dig for jura i forbindelse med bl.a. ansættelsesforhold? Intern juridisk ekspertise er guld værd for en virksomhed...
  11.02.2020
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Interesserer du dig for jura i forbindelse med bl.a. ansættelsesforhold? Intern juridisk ekspertise er guld værd for en virksomhed...
  02.09.2020
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Lær hvordan du styrer projekter fra de indledende faser til afslutning og evaluering. Du får grundlæggende forståelse for...
  02.09.2019
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  På fagmodulet Projektledelse gennemgår du et fagligt såvel som personligt udviklingsforløb.
  10.09.2019
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Vil du opnå succes i enhver salgssituation?.
  01.01.0001
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Vil du kunne yde den bedste service, og skab loyale kunder? Så er faget ’Service’ det helt rigtige valg for dig.
  04.11.2019
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Vil du kunne identificere symptomer på stress og handle på dem, både hvad angår dig selv, dine medarbejdere og dine kolleger?...
  29.04.2019
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Du arbejder her med salg på strategisk niveau, med fokus på værdi for kunden.
  02.09.2019
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Lone Nøhr
  Studiesekretær

  72 69 16 58
  lon@UCNact2learn.dk

  LEDELSE OG ORGANISATION