Salgspsykologi og grundlæggende salg

Vil du opnå succes i enhver salgssituation?

Få styr på de grundlæggende områder inden for salg med modulet ”Salgspsykologi og grundlæggende salg”, så di opnår succes inden for enhver salgssituation.

På modulet lærer du at forstå og reagere på købssignaler og købemotiver. Du lærer at være en aktiv lytter og får øvet din spørgeteknik, så du i enhver salgssituation forstår at kommunikere og behandle indvendinger. Du får også indsigt i din egen adfærd og hvordan du som sælger kommunikerer bedst.

Du lærer om de forskellige kundetyper, som du møder, og hvordan du kan aflæse deres adfærd.

Du får desuden indsigt i, hvordan du planlægger din tid, og bedst genererer salgsemner og får skabt møder, og hvordan du i salget fremstår med den rigtige præsentationsteknik og performance.

På modulet får du kompetencer som:

 • at identificere forskellige kundetyper og forstå vigtigheden af at kunne tilpasse egen indsats i forhold til disse for derved opnå bedre salgsresultater
 • at håndtere kundens ønsker ved hjælp af lytte og spørgeteknik
 • at udarbejde plan for personlig udvikling
 • at håndtere negativt stress ved hjælp af planlægning og struktur
 • at håndtere valg af kundeemner og bedømme potentialet i disse
 • at håndtere kundeindvendinger på en differentieret måde i relation til den enkelte
 • at deltage i samarbejde med alle kundetyper og udvise fleksibilitet
 • at håndtere konfliktsituationer og reklamationer

Eksamen

Du har mulighed for at afslutte modulet med en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i et kort projekt.

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Modulet er tilrettelagt som et aktivt undervisningsforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Vi træner derfor gennem relevante cases, der tager udgangspunkt i netop din erfaring og hverdag, og derved lader vi virkeligheden guide os.

Sidste frist for tilmelding

Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev m.m.

Hvad siger andre om uddannelsen?

Hør en af de tidligere studerende fortælle om sine erfaringer med modulet.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 10.000,00 momsfri

Nye datoer er på vej.
Ved interesse kontakt studiesekretær Lone Nøhr for nærmere info.


Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage fra kl. 08.30-15.00 + vejledning + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation