Salgspsykologi og grundlæggende salg

Vil du opnå succes i enhver salgssituation?

Udnyt tiden derhjemme til at få styr på de grundlæggende områder inden for salg med modulet ”Salgspsykologi og grundlæggende salg”, så du opnår succes inden for enhver salgssituation. Du får en unik blended learning uddannelse med live klasserumsundervisning online på Teams samt træning på den tilhørende webplatform, hvor du finder tests, yderligere videoklip, skabeloner til dit salgsarbejde, opslagsværk, artikler og meget mere. Derudover får du også en fysisk bog, Nøglen til det gode salg, som bliver sendt til dig.

Du får håndfaste værktøjer og kompetencer og du kan forvente meget af dine kommende undervisere. Du kan forvente, at de har gjort en grundig forberedelse, leverer levende undervisning og sikrer konkrete udbytter for dig. Derudover er de håndplukkede, og de underviser kun i noget, som de selv har haft succes med at udføre i deres professionelle karriere som sælgere og/eller ledere. Dine undervisere kommer fra Ladegaard Partner som er nogle af Danmarks mest anerkendte undervisere og trænere i salg.

På modulet lærer du at forstå og reagere på købssignaler og købemotiver. Du lærer at være en aktiv lytter og får øvet din spørgeteknik, så du i enhver salgssituation forstår at kommunikere og behandle indvendinger. Du får også indsigt i din egen adfærd og hvordan du som sælger kommunikerer bedst.

Du lærer om de forskellige kundetyper, som du møder, og hvordan du kan aflæse deres adfærd.

Du får desuden indsigt i, hvordan du planlægger din tid, og bedst genererer salgsemner og får skabt møder, og hvordan du i salget fremstår med den rigtige præsentationsteknik og performance.

Online videreuddannelsesforløb
Grundet COVID-19 udbydes dette forløb som online videreuddannelse i foråret 2020.

Vores online videreuddannelse er en blanding af selvstudie og virtuel deltagelse med fastlagte, online mødetidspunkter. Selvstudier giver masser af fleksibilitet i hverdagen, men kræver også lidt selvdisciplin, da det forventes, at du læser det udleverede teoretiske materiale og løser de opgaver, der stilles mellem de virtuelle kursusgange.

Du skal have adgang til en stabil internetforbindelse, en computer med webcam, som også har enten indbyggede højtalere og mikrofon eller et headset. Vi anbefaler klart et headset, da det giver den bedste kommunikation for både deltager og underviser.

På modulet får du kompetencer som

 • at identificere forskellige kundetyper og forstå vigtigheden af at kunne tilpasse egen indsats i forhold til disse for derved opnå bedre salgsresultater. Du får din egen Everything DiSC® Sales profil
 • at håndtere kundens ønsker ved hjælp af lytte og spørgeteknik
 • at udarbejde plan for personlig udvikling
 • at håndtere negativt stress ved hjælp af planlægning og struktur
 • at håndtere valg af kundeemner og bedømme potentialet i disse
 • at håndtere kundeindvendinger på en differentieret måde i relation til den enkelte
 • at deltage i samarbejde med alle kundetyper og udvise fleksibilitet
 • at håndtere konfliktsituationer og reklamationer

Du får

 • Everything® DiSC sales personprofil til en værdi af 1.250 kr.
 • 10 halve undervisningsdage fra kl. 8:30 til 12:00. Gennemføres over Teams med video og opgaver
 • 2 vejlederdage over Skype eller Teams
 • 10 web-lektioner på træningsplatformen 'Det gode salg'
 • Kompetencegivende eksamen (10 ECTS)

Eksamen

Forløbet afsluttes med en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i et kort projekt, hvor du efter vejledning fra din underviser selv vælger emnet. Prøven afvikles også via Teams, Zoom, Google Hangout eller Skype.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Modulet er tilrettelagt som et aktivt undervisningsforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Vi træner derfor gennem relevante cases, der tager udgangspunkt i netop din erfaring og hverdag, og derved lader vi virkeligheden guide os.

Sidste frist for tilmelding

Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev m.m.

Hvad siger andre om uddannelsen?

Hvis jeg bare havde lært det noget før… Medlemmer af Dansk Byggeri har løbende haft selvstændige håndværkere og svende gennem faget Salgspsykologi og grundlæggende salg. Murermester Søren Holdensen, Brovst, sagde efter sin eksamen: Hvis jeg bare havde lært de her ting for 20 år siden, havde jeg haft en meget bedre forretning.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 12.000,00 momsfri

Sted
Undervisningen
foregår
Online

Omfang
10 online undervisningsdage fra kl. 08.30-12.00 + vejledning + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
22.06.2020

Slut
19.08.2020

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
22.6 + 23.6 + 26.6 + 1.7 + 2.7 + 21.7 + 22.7 + 28.7 + 29.7 + 30.7
Vejledning 24.7 + 3.8
Eksamen 19.8

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@UCNact2learn.dk

Erhverv