Strategisk salg

Salg på et højt niveau fra leads til forhandling  

Når du skal udvikle dig videre med salg på et strategisk niveau, er dette fag skræddersyet til dig. Du kommer til at arbejde med salgsledelse og salg på et strategisk niveau, og du får udviklet dine kompetencer til at lede, analysere, tilrettelægge og gennemføre salg på et højt niveau – altså hele vejen fra lead management og salgsstrategi til forhandling. Du får et strategisk overblik over hele salgsprocessens faser, og du bliver i stand til at planlægge og gennemføre salg på både B2B og B2C markeder.

Du kan starte her eller du kan gennemgå dette fag, hvis du tidligere har deltaget i faget Salgspsykologi og grundlæggende salg.

Dine undervisere kommer fra Ladegaard Partner, som er nogle af Danmarks mest anerkendte undervisere og trænere i salg. De underviser kun i noget, som de selv har haft succes med at udføre i deres professionelle karriere som sælgere og/eller ledere, og de har undervist en lang række sælgere og ledere i nogle af Danmarks største virksomheder. Du får derfor eksempler og erfaringer ind i undervisningen fra erhvervslivet, ligesom vi inddrager cases. Du får live klasserumsundervisning online på Teams.

Online videreuddannelsesforløb
Grundet COVID-19 udbydes dette forløb som online videreuddannelse i foråret 2020.

Vores online videreuddannelse er en blanding af selvstudie og virtuel deltagelse med fastlagte, online mødetidspunkter. Selvstudier giver masser af fleksibilitet i hverdagen, men kræver også lidt selvdisciplin, da det forventes, at du læser det udleverede teoretiske materiale og løser de opgaver, der stilles mellem de virtuelle kursusgange.

Du skal have adgang til en stabil internetforbindelse, en computer med webcam, som også har enten indbyggede højtalere og mikrofon eller et headset. Vi anbefaler klart et headset, da det giver den bedste kommunikation for både deltager og underviser.

På modulet vil du styrke følgende kompetencer

 • udarbejdelse af forretningsmodel og planlægning af det strategiske salg
 • udarbejdelse af en kundeplan og strukturere salgsindsatsen
 • afdækning af kundens værdikæde og analysere nøglen til kundens konkurrencekraft
 • arbejde med relevante redskaber, metoder og teknikker indenfor strategisk salg og anvende terminologien i kommunikationen med samarbejdspartnere og brugere
 • gennemførelse af en forhandling
 • analyse og optimering af virksomhedens kanaler for nye kundeemner
 • arbejde med relevante redskaber, metoder og teknikker til identifikation og imødegåelse af risici ved salgsplanen
 • udarbejdelse af kundeplaner for sine Key Accounts
 • etablering af et system til lagring og opfølgning af kundedialog (CRM)
 • udvikling virksomhedens salgskultur baseret på situationsanalyse

Du får

 • 10 halve undervisningsdage fra kl. 8:30 til 12:00. Gennemføres over Teams med video og opgaver
 • Bogen Strategisk salg.
 • 2 vejlederdage over Skype eller Teams
 • Kompetencegivende eksamen (10 ECTS)

Eksamen

Forløbet afsluttes med en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i et kort projekt, hvor du efter vejledning fra din underviser selv vælger emnet. Prøven afvikles også via Teams, Zoom, Google Hangout eller Skype.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Modulet er tilrettelagt som et aktivt undervisningsforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Vi træner derfor gennem relevante cases, der tager udgangspunkt i netop din erfaring og hverdag, og derved lader vi virkeligheden guide os.

Sidste frist for tilmelding

Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev m.m.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 12.000,00 momsfri

Sted
Undervisningen
foregår
Online

Omfang
10 online undervisningsdage fra kl. 08.30-12.00 + vejledning + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
29.06.2020

Slut
26.08.2020

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
29.6 + 30.6 + 2.7 + 20.7 + 23.7 + 27.7 + 28.7 + 4.8 + 5.8 + 7.8 + 11.8
Vejledning 6.8 + 12.8
Eksamen 26.8

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@UCNact2learn.dk

Erhverv