Strategisk salg

Du arbejder her med salg på strategisk niveau, med fokus på værdi for kunden

På dette modul lærer du, at arbejde med det strategiske salg og ledelsen af dit salgsteam og/eller din salgsafdeling. Du får et strategisk overblik over hele salgsprocessens faser, således at du bliver i stand til at planlægge og gennemføre salg på både B2B og B2C markeder.

Du lærer at styre Key Accounts, samt relations og projektsalg. Du får indblik i CRM strategier og indsigt i hvordan du kan arbejde med eksportsalg.

Desuden lærer du hvordan du kan tænke netværk og de sociale medier ind i din salgsstrategi.

På dette modul får du kompetencer som:

  • At  opstille og følge op på salgsmål
  • At afdække og analysere værdiskabende forhold for kunden
  • At analysere og tilpasse sig en kundes købsadfærd og indkøbs-strategi med udgangspunkt i central teori omkring Supply Chain management
  • At anvende teknikkerne i tillidsbaseret rådgivning
  • At inddrage sociale medier og netværk i sin salgsplan
  • At lede en strategisk salgsfunktion
  • At sikre at virksomheden genererer det optimale antal leads og kunder, der er brug for gennem de nuværende kanaler
  • At anvende centrale metoder og værktøjer til at planlægge en forhandlingssituation med flere deltagere fra sælgers virksomhed

Arbejdsform

På modulet "Strategisk salg" arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at træne eget salgsarbejde og herigennem se nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Eksamen
Mundtlig prøve på baggrund af et projekt.

Opsummering

Pris
kr. 9.200,00 momsfri

Eksamensgebyr og forplejning er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
8 undervisningsdage fra kl. 08.30-15.30 + vejledning + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
24.09.2018

Slut
07.01.2019

Tilmeldingsfrist
14.09.2018

Tidspunkt
24.9 + 8.10 + 22.10 + 5.11 + 19.11 + 3.12 + 17.12 + 7.1

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION