Stress i organisationen - Forebyggelse og håndtering

Vil du kunne identificere symptomer på stress og handle på dem, både hvad angår dig selv, dine medarbejdere og dine kolleger? Så er faget stress i organisationen - forebyggelse og håndtering det helt rigtige valg for dig

Indhold

I faget Stress i organisationer – forebyggelse og håndtering får du kompetencer til at bidrage til din virksomheds arbejde med stressforebyggelse og stresshåndtering. Du kommer til at arbejde med blandt andet:

  • Grundlæggende viden og forståelse for stressdefinitioner
  • Etiske problemstillinger
  • Forebyggelse og håndtering
  • Stress-samtalen
  • Relationer og støtte

Du får en forståelse og en handlingskompetence i forhold til at identificere stress-fremkaldende faktorer i din organisation. Desuden får du kompetencer til at hjælpe din virksomhed med at skabe et godt arbejdsmiljø og resultater på bundlinjen i form af reduceret sygefravær og færre konflikter.

Du lærer om det delte ansvar i organisationen for forebyggelse af stress samt håndtering af allerede opstået stress hos medarbejdere. Og du kan som leder, HR eller kollega indgå som sparringspartner i konkrete forebyggelses- eller håndteringssituationer.

Eksamen og ECTS

Du afslutter faget ’Stress i organisationer – forebyggelse og håndtering’ med en eksamen bestående af en mundtlig prøve med udgangspunkt i en individuel erhvervscase. Du får karakter efter 7-trins-skalaen. ’Stress i organisationer – forebyggelse og håndtering’ giver 5 ECTS-point.

Arbejdsform

I fagmodulet ’Stress i organisationer – forebyggelse og håndtering’ arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 5.200,00 momsfri

Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
4 undervisningsdage kl. 8:30-15:00 + vejledning + eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
29.04.2019

Slut
06.06.2019

Tilmeldingsfrist
10.04.2019

Tidspunkt
29.4 + 16.5 + 27.5 + 3.6
Vejledning 6.6
Eksamen 17.6

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@UCNact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION