Få nye redskaber til dit arbejde i den offentlige sektor

Med en akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration bliver du klædt på til at løse udviklingsorienterede opgaver i den offentlige sektor - i kommune, region og stat.

Uddannelsen giver dig indblik i opgaver og funktioner inden for offentlig forvaltning og administration og nye redskaber til dit arbejde med bl.a. sagsbehandling, organisationsudvikling og økonomi.

Hvad får du ud af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration?

Med en akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration kan du løse komplekse administrative opgaver i den offentlige sektor.

I løbet af uddannelsen får du værktøjer til at arbejde med udviklings- og forandringsprojekter, og du styrker dine evner til at indgå i tværfaglige og tværsektorielle samarbejder.

Kort sagt er uddannelsen til dig, der ønsker at investere i din fremtid og komme i spil til endnu spændende administrative opgaver inden for offentlig forvaltning og administration.

Uddannelsen er på samme niveau som kommunom og giver dig adgang til at læse videreuddannelse på diplomniveau.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til dig, der er administrativ medarbejder i den offentlige sektor – eller som godt kunne tænke dig at blive det. Du har typisk en kontoruddannelse eller lignende og beskæftiger dig fx med administration, borgerbetjening, økonomi, sagsbehandling eller lignende.

Fagligt indhold

Uddannelsen giver dig nye forudsætninger for din opgaveløsning i den offentlige administration. Du får ny viden om centrale teorier og indsigt i de nyeste tendenser inden for området.

Sagsbehandling og sagsfremstilling

Du får ny viden og nye redskaber til at arbejde med sagsbehandling og sagsfremstilling. Du lærer, hvordan du laver en korrekt forvaltningsretlig sagsbehandling og om, hvordan du laver en sagsfremstilling baseret på juridisk metode. Du lærer i den sammenhæng også om forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven.

Analyse og metoder

Uddannelsen giver dig også ny viden om analyse og metoder. Du lærer at indsamle, bearbejde og analysere kvantitative og kvalitative data og at vurdere kvaliteten af data. Den viden kan du fx bruge, når du arbejder med projekter, som involverer indhentning af input fra forskellige interessenter.

Afhængig af hvilke valgfag, du vælger, kan du desuden gå i dybden inden for

 • Organisation og psykologi
 • Økonomi og styring
 • Borgerkommunikation
 • Digital service og innovation
 • Projektkoordinering
 • Personalejura og arbejdsmiljø
 • Servicedesign
 • Statsret og EU-ret

Praksisnær uddannelse med udgangspunkt i dine erfaringer

Uddannelsen bygger på en kombination af teorier, værktøjer og praktiske metoder. Vi lægger stor vægt på, at du får værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde fra dag et. I løbet af uddannelsen bliver du derfor udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis.

Uddannelsens opbygning og forløb

Uddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudie (60 ECTS). Du kan tage den som fuldtidsstuderende på ét år eller som deltidsstuderende over flere år. På den måde er det nemt at forene uddannelsen med familieliv og karriere.

Uddannelsen består af 2 obligatoriske moduler svarende til 20 ECTS. 2-4 valgfrie moduler svarende til 30 ECTS. 1 obligatorisk afgangsprojekt svarende til 10 ECTS.

Du kan tage modulerne i vilkårlig rækkefølge, men vi anbefaler, at du starter med de obligatoriske moduler.

Sammensæt din egen uddannelse

De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig inden for områder, som er særligt relevante for dig. Det kan fx være digitalisering, offentlig kommunikation, projektledelse eller offentlig budgetlægning.

Du kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS-point.

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du have gennemført en af følgende uddannelser:

 • Relevant erhvervsuddannelse
 • Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse
 • Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

 • Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs mere om realkompetencevurdering.
Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig et eller flere moduler og ikke diplomuddannelsen som helhed. På den måde kan du sammensætte modulerne efter dine ønsker og behov og gennemføre uddannelsen i det tempo, som passer dig.

Studieordning og regelgrundlag
Moduler8 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  16.01.2023
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  28.08.2023
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  02.02.2023
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  07.09.2023
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  02.03.2023
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  28.08.2023
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  16.01.2023
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  31.08.2023
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  17.01.2023
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  06.09.2023
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  17.01.2023
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  31.08.2023
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  28.02.2023
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  05.09.2023
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  02.01.2023
  Obligatorisk
  Thisted
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Birgitte Nørgaard Jensen
  Studievejleder / Uddannelseskonsulent

  72 69 17 39
  bin@UCNact2learn.dk

  Ledelse og Organisation