Retail

Det er vigtigere end nogensinde før at kunne adskille sig fra konkurrenten, at kunne profilere sig tydeligt over for den valgte målgruppe og at kunne lede medarbejderne i den rigtige retning.

Se aktuelle moduler

Med en Akademiuddannelse i Retail bliver du godt rustet til en bred vifte af stillinger inden for detailbranchen og du vil også kunne bruge dine nye kompetencer i et selvstændigt foretagende.

Eksempler på jobmuligheder kan være retail-manager, områdeansvarlig, butiksleder eller salgschef.

Bemærk: Prisstigning pr. 1. januar 2020.

Vælg et modul som selvstændig efteruddannelse

Hvert modul kan studeres selvstændigt som kompetencegivende efteruddannelse. Det betyder, at du kan vælge at tage enkelte moduler, hvis det passer bedst til dine behov. Alle moduler afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse og karakter.

Dit udbytte

Uddannelsen er praktisk, og du får blandt andet konkrete værktøjer til driftsoptimering og udvikler din ledelsesstil.

 • Du bliver bedre til at skabe værdi for kunderne
 • Du kan se resultater på butikkens bundlinje
 • Du lærer at lægge en strategi, som overstiger din målgruppes forventninger
 • Du lærer at sikre din strategi ved hjælp af redskaber som konceptstyring og god ledelse
 • Du får værktøjer, som du kan bruge, så snart du er tilbage i butikken

Arbejdspladsens udbytte

Din virksomhed får en medarbejder, der:

 • Kan arbejde som udvikler, fortolker og formidler af virksomhedens mål og strategier inden for detailhandelsområdet.
 • Kan arbejde med virksomhedens tværgående problemstillinger og opstille konkrete handle- og løsningsforslag.
 • Kan anvende relevant teori og modeller på praktiske og konkrete arbejdsopgaver i detailhandlen. En faglig kompetent leder med en praktisk og anvendelsesorienteret uddannelse i ledelse baseret på et teoretisk grundlag.
 • En leder der både kan varetage den daglige ledelse af medarbejdere og indgå i den strategiske proces.

Uddannelsens opbygning

Obligatoriske moduler

 • Konceptstyring i detailhandlen – 10 ECTS
 • Det personlige lederskab i detailhandlen – 10 ECTS
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Salgsledelse i detailhandlen (10 ECTS)
 • Butiksøkonomi i detailhandlen (5 ECTS)
 • Butiksoptimering i detailhandlen (5 ECTS)

Bemærk at du kan vælge frit mellem fag fra andre fagområder, dog højst 10 ECTS. Valgfagene afhænger udelukkende af dit valgte fokusområde på uddannelsen.

De valgfrie moduler giver dig mulighed for at tone uddannelsen i den retning, som passer til din faglige profil.

Målgruppe

Akademiuddannelsen i Retail er en målrettet og praksisnær uddannelse til ledere i detailbranchen, hvor du får værktøjerne og kompetencerne til god ledelse, så du kan bidrage til butikkens overlevelse på et svingende marked.

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig et eller flere moduler og ikke akademiuddannelsen som helhed. På den måde kan du sammensætte modulerne efter dine ønsker og behov, og gennemføre uddannelsen i det tempo, som passer dig. Du finder de aktuelle moduler herunder og det er også her, du finder linket til tilmeldingen.

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Frem til 2022 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond! Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

Moduler0 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Lone Nøhr
  Studiesekretær

  72 69 16 58
  lon@UCNact2learn.dk

  Erhverv