Sales Performance

- en fleksibel akademiuddannelse med merkantil retning

Uddannelsen kvalificerer dig til at indgå i enhver salgsrelation og sætte fokus på at skabe salgsresultater i både offentlige og private virksomheder, både inden for business to business samt business to consumer relationer.

Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage salgsopgaver og forstå salgsrelationer på alle områder. Du vil udvikle et skarpt blik og en dyb forståelse for alle salgets faser - både inden for planlægning, gennemførelse og opfølgning. Du vil både udvikle sig selv og dit personlige sælger gen, samt din salgsstil og præsentationsteknik.

Ligeledes vil du arbejde med de strategiske elementer i salgets planlægning og styring, samt dit eget salgslederskab. Ligeledes vil du lærer at udnytte de forskellige sociale medier til at understøtte dit salgsarbejde.

Opbygning

Uddannelsen består af følgende 6 moduler:

 • Salgspsykologi og grundlæggende
 • Strategisk salg
 • Servicesalg
 • Præsentationsteknik
 • Personlig salgslederskab
 • Sociale medier

Hvert modul afsluttes med en statskontrolleret eksamen. Tager du alle 6 moduler og afslutter med et af afgangsprojekt, har du en hel fleksibel akademiuddannelse. Du kan læse om modulerne i de forskellige uddannelsers studieordning.

En fleksibel akademiuddannelse

En fleksibel akademiuddannelse henvender sig bredt til medarbejdere i forskellige brancher. En fleksibel akademiuddannelse er en uddannelse, hvor man kombinerer akademimoduler fra forskellige akademiuddannelser og dermed får du en akademiuddannelse, der netop passer til dine behov.

Fag fra andre uddannelsesinstitutioner kan også indgå i en fleksibel akademiuddannelse, hvis de er på samme niveau og har faglig sammenhæng med uddannelsen. Ligesom du kan få realkompetencevurderet kurser og lignende til at indgå i din fleksible akademiuddannelse.

Hvis der indgår fag fra andre uddannelser eller du har fået realkompetencevurderet kurser til at indgå i din uddannelse, skal du, inden du begynder på afgangsprojektet, have udarbejdet en personlig uddannelsesplan.

Adgang til optagelse på alle akademiuddannelser (også en fleksibel) er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse.

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, kan du søge om dispensation.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  Du får her styr på alle grundlæggende områder indenfor salg, så du opnår succes i enhver salgssituation.
  23.01.2018
  Sales Performance
   
  Du arbejder her med salg på strategisk niveau, med fokus på værdi for kunden.
  01.03.2018
  Sales Performance
   
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Berit Møller
  Ledelses- og organisationskonsulent

  72 69 17 56
  bmo@ucnact2learn.dk

  LEDELSE OG ORGANISATION

  Pia Lindkvist
  Ledelses- og organisationskonsulent

  72 69 16 67
  pili@ucnact2learn.dk

  LEDELSE OG ORGANISATION

  LEDERLIV

  Studievejledning

  Nyhedsbrev

  Publikationer