Salg og markedsføring

Uddannelsen giver dig et internationalt udsyn og kvalificerer dig til at indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser inden for international handel og markedsføring

Du lærer at håndtere planlægningsfunktioner og udvikle egen praksis. Du bliver i stand til at forstå og anvende centrale teorier og metoder inden for projektarbejde og indsamle viden, samt forholde dig kritisk til den. Du lærer at håndtere og vurdere markedsføringsmæssige problemstillinger, og på den baggrund at opstille løsningsforslag, samt formidle og implementere løsningsforslagene på et globalt marked.

Opbygning

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler:

 • Afsætningsstrategi
 • International markedsføring og analyse
 • Markedsføring og handel.

Vælger du retningen Eksportprofil består uddannelsen af yderligere 2 obligatoriske moduler:

 • Markeds- og kulturanalyser
 • Eksport og internationalisering.

Vælger du retningen Digital profil består uddannelsen af yderligere 2 obligatoriske moduler:

 • Digital markedsføring
 • E-handel.

Vælger du retningen Salgsprofil består uddannelsen af yderligere 2 obligatoriske moduler:

 • Salgspsykologi
 • Strategisk salg.

Herudover består alle retninger af et obligatorisk afgangsprojekt. 

Uddannelsesretninger

Det er muligt enten at gennemføre uddannelsen uden retning, med valgfrie moduler du selv sammensætter, eller vælge en af tre nedenstående uddannelsesretninger. Vi anbefaler at du tager kontakt til os og hører nærmere om betingelserne.

Eksportprofil

Denne retning giver dig et grundfundament indenfor afsætning og markedsføring med fokus på eksport. Du opnår færdigheder om kompetencer i strategiske, taktiske og operationelle markedsføringsopgaver og håndtering af eksportsituationer, gennem central viden, teori og metode.

Digital profil

Denne retning giver dig et grundfundament inden for afsætningsstrategi og markedsføring, med fokus på digital markedsføring og E-handel. Du opnår færdigheder og kompetencer i strategiske, taktiske og operationelle markedsføringsopgaver og håndtering af digitalisering af salg og markedsføring, gennem central viden, teori og metode.

Salgsprofil

Denne retning giver dig et grundfundament inden for afsætningsstrategi og markedsføring, med fokus på salg. Du opnår færdigheder og kompetencer i strategiske, taktiske og operationelle markedsføringsopgaver og håndtering af salgssituationer, gennem central viden, teori og metode.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  På afgangsprojektet skal du dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær...
  12.02.2018
  Salg og markedsføring
  Obligatorisk
   
  Få en digital markedsførings profil. Digital markedsføring giver et grundfundament inden for onlinestrategi og markedsføring...
  30.04.2018
  Salg og markedsføring
   
   
  Få e-handel/webshop kompetence til at opbygge, drive og udvikle en webshop.
  04.04.2018
  Salg og markedsføring
  Valgfrit
   
  Du arbejder her med salg på strategisk niveau, med fokus på værdi for kunden.
  03.09.2018
  Salg og markedsføring
  Valgfrit
   
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Camilla Baun
  Studiesekretær

  72 69 16 93
  cmb@ucnact2learn.dk

  TEKNOLOGI OG PRODUKTION

  Jette Rudbæk
  Studiesekretær

  72 69 16 57
  jer@ucnact2learn.dk

  LEDELSE OG ORGANISATION

  Lone Nøhr
  Studiesekretær

  72 69 16 58
  lon@ucnact2learn.dk

  LEDELSE OG ORGANISATION

  LEDERLIV

  Studievejledning

  Nyhedsbrev

  Publikationer