Styrk din karriere inden for salg og marketing

Med en akademiuddannelse i salg og markedsføring bliver du klædt på til at planlægge og gennemføre salgs- og markedsføringsaktiviteter i både små og store virksomheder.

I løbet af uddannelsen lærer du, hvordan markedsføring, strategisk planlægning, konkurrentanalyse og segmentering kan spille sammen og styrke salget i en virksomhed.

Du lærer at analysere, planlægge og implementere strategier, som kan bidrage til at realisere en virksomheds markedsmæssige potentiale.

Uddannelsen giver dig indblik i de aktuelle udviklingstendenser inden for salg og markedsføring, og du bliver klædt på til at skabe de bedste muligheder for salg til kunder på både B2B- og B2C-markederne.

Praksisnær uddannelse med fokus på dine erfaringer

Uddannelsen bygger på en kombination af teorier, værktøjer og praktiske metoder.

Vi lægger stor vægt på, at du får værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde fra dag et. I løbet af uddannelsen bliver du derfor udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis.

Bemærk: Prisstigning pr. 1. januar 2020.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen er rettet mod jobfunktioner inden for salg og marketing – både nationalt og internationalt.

I løbet af uddannelsen bliver du introduceret til forskellige modeller og værktøjer, som du kan bruge inden for afsætning, markedsføring og salg.

Med en akademiuddannelse i salg og markedsføring kan du løse markedsføringsopgaver som fx key account manager, marketingassistent eller marketingkoordinator.

Forretningsudvikling

Forretningsudvikling handler om planlægning og implementering af vækstmuligheder. I løbet af uddannelsen lærer du, hvordan man arbejder med at identificere vækstmuligheder, og du får værktøjerne til at arbejde med planlægning og implementering af nye initiativer.

Markedsinformation og -analyse

Du lærer at analysere kulturelle, markedsrelaterede og markedsføringsmæssige problemstillinger. Indsigterne fra analyserne kan du bruge til at arbejde strategisk med salg og markedsføring.

Markedsføringsstrategier og digital markedsføring

Du lærer at udarbejde markedsføringsstrategier, som kan styrke virksomhedens salg. Vælger du et valgfag inden for e-handel, får du kompetencer til at opbygge, drive og udvikle en webshop. Du kan også vælge valgfag inden for digital markedsføring, som giver dig viden om sociale medier, søgemaskineoptimering (SEO) eller Content Marketing.

Handel og salg

Du lærer om grundprincipperne for handel og salg, og du får værktøjer til at håndtere salget. Du lærer også, hvordan man kan måle værdien af mersalg.

Kommunikation og kundeforståelse

Den gode kommunikation er et vigtigt parameter i en salgssituation. I løbet af uddannelsen lærer du om kommunikation og kundeforståelse, og du kan bl.a. vælge valgfag inden for salgspsykologi eller service.

Internationalisering

Mange virksomheder og organisationer har en international berøringsflade. I løbet af uddannelsen lærer du om rammevilkår på internationale markeder og om tværkulturelle problemstillinger.  Du stifter også bekendtskab med interkulturel kommunikation.

Erhvervsret og afsætning

I løbet af uddannelsen lærer du om de grundlæggende principper inden for erhvervsret og afsætning, som relaterer sig til salg og markedsføring.

Forberedelse til dit studie
Er det længe siden, du sidst har været på ”skolebænken” og beskæftiget dig med metode og opgaveskrivning. Så anbefaler vi dig at deltage på vores studieforberedende forløb, Lær at være studerende. Her lærer du teknikker, der giver dig det bedste udgangspunkt for at komme godt i gang med dit uddannelsesforløb.
 

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i salg og markedsføring består af tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler samt et afgangsprojekt.

De valgfrie moduler skal indeholde mindst 5 ECTS fra det merkantile (handelsmæssige) fagområde og maksimalt 15 ECTS fra andre fagområder (fx digital markedsføring).

Uddannelsen giver adgang til titlen AU i salg og markedsføring. Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Sales and Marketing.

Valgfag

 • Digital markedsføring (10 ECTS)
 • E-handel (10 ECTS)
 • Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS)
 • Strategisk salg (10 ECTS)
 • Eksport og internationalisering (10 ECTS)
 • Erhvervsret (10 ECTS)
 • Service (5 ECTS)

Sammensæt din egen uddannelse

Der er et stort element af valgfrihed i akademiuddannelsen i salg og markedsføring, som gør det muligt for dig at tone uddannelsen i den retning, som du finder interessant og relevant.

Hvem henvender uddannelsen sig til

Uddannelsen er relevant på tværs af brancher.

Uddannelsen er relevant for alle, der arbejder med - eller gerne vil arbejde med - markedsføringsopgaver fx som key account manager, marketingassistent, marketingkoordinator eller selvstændig konsulent.

Akademiuddannelsen i salg og markedsføring svarer til en kort videregående uddannelse og henvender sig blandt andet til faglærte som f.eks. salgs- og butiksuddannede og kontoruddannede. Uddannelsen er også relevant for personer med en uddannelsesbaggrund inden for kommunikation eller grafik.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

 • En erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
 • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring
Undervisningsform

Akademiuddannelsen i salg og markedsføring er en erhvervsrettet videregående uddannelse på deltid.

Der er stor fleksibilitet i uddannelsen, hvilket giver dig mulighed for at tilrettelægge et forløb, som passer til dig og dine behov. Du kan fx gennemføre uddannelsen på tre år med ét fag pr. semester.

Sådan tilmelder du dig

Du kan tilmelde dig et eller flere moduler eller akademiuddannelsen som helhed. På den måde kan du sammensætte modulerne efter dine ønsker og behov og gennemføre uddannelsen i det tempo, som passer dig. Du finder de aktuelle moduler herunder og det er også her, du finder linket til tilmeldingen.

Studieordning og regelgrundlag

Moduler14 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  14.02.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  12.09.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  26.10.2021
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.02.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  06.09.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.01.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.01.2022
  Valgfrit
  Online
  UCN act2learn
  14.10.2021
  Valgfrit
  Online
  UCN act2learn
  01.10.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  27.10.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  20.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  15.02.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
   
  01.02.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  11.10.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  26.04.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  25.10.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  13.09.2021
  Valgfrit
  Aalborg SV
   
  13.09.2022
  Valgfrit
  Aalborg SV
   
  27.10.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  20.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.01.2022
  Valgfrit
  Online
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Lone Nøhr
  Studiesekretær

  72 69 16 58
  lon@UCNact2learn.dk

  Ledelse og Organisation

  Josephin Marie Hollænder Millfors
  Kontorelev

  72 69 04 03
  jomi@UCNact2learn.dk

  Erhverv