Salg og markedsføring

Styrk din marketing-karriere

Med en akademiuddannelse i salg og markedsføring bliver du klædt på til selvstændigt at analysere, planlægge og gennemføre løsninger forskellige salgs- og markedsføringsaktiviteter i små og store virksomheder nationalt og internationalt. Vi har fokus på at give dig konkrete værktøjer, som du kan bruge i din dagligdag fra dag ét.

Uddannelsen er både relevant for dig, der allerede arbejder med salg og markedsføring – og for dig, som gerne i fremtiden vil arbejde inden for feltet. Du får gode kvalifikationer, som du kan anvende til at løse salgs- og markedsføringsopgaver i alle typer af virksomheder.

Uddannelsen giver dig desuden indblik i markedsføringens rolle i virksomheder og i de aktuelle udviklingstendenser inden for feltet, ligesom du bliver klædt på til at skabe de bedste muligheder for salg af produkter til kunder på både B2B- og B2C-markederne.

Akademiuddannelsen i salg og markedsføring er en erhvervsrettet videregående uddannelse på deltid. Uddannelsen kan eksempelvis gennemføres på tre år med ét fag pr. semester, men giver dig stor fleksibilitet.

Vil du være merkonom?

Når du har gennemført fagmoduler svarende til 40 ECTS, kan du kalde dig merkonom.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er relevant for alle, der arbejder med - eller gerne vil arbejde med - markedsføringsopgaver f.eks. som key account manager, marketingassistent, marketingkoordinator, selvstændig konsulent eller lignende.

Forberedelse til dit studie
Er det længe siden, du sidst har været på ”skolebænken” og beskæftiget dig med metode, opgaveskrivning og videnskabsteori. Så anbefaler vi dig at deltage på vores studieforberedende forløb, Lær at være studerende og Brush-up på videnskabsteori. Her lærer du teknikker, der giver dig det bedste udgangspunkt for at komme godt i gang med dit uddannelsesforløb.
 

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

 

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.


MODULER
Moduler9 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  09.09.2019
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  27.08.2019
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  22.10.2019
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  16.09.2019
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  10.09.2019
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  10.09.2019
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  02.09.2019
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  04.11.2019
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  02.09.2019
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Camilla Baun Winther
  Kursussekretær

  72 69 16 93
  cmb@UCNact2learn.dk

  TEKNOLOGI OG PRODUKTION

  Lone Nøhr
  Studiesekretær

  72 69 16 58
  lon@UCNact2learn.dk

  LEDELSE OG ORGANISATION