Google Ads

Opnå kompetencer, der bygger på en grundlæggende forståelse for begreber, metoder og værktøjer inden for brugen af Google Ads

Med modulet vil du således lære at kunne forestå og tage del i planlægning og udførelse af Google Ads kampagner i relation til online salg og markedsføring.

Online videreuddannelsesforløb
Grundet COVID-19 udbydes dette forløb som online videreuddannelse i foråret 2020.

Vores online videreuddannelse er en blanding af selvstudie og virtuel deltagelse med fastlagte, online mødetidspunkter. Selvstudier giver masser af fleksibilitet i hverdagen, men kræver også lidt selvdisciplin, da det forventes, at du læser det udleverede teoretiske materiale og løser de opgaver, der stilles mellem de virtuelle kursusgange.

Du skal have adgang til en stabil internetforbindelse, en computer med webcam, som også har enten indbyggede højtalere og mikrofon eller et headset. Vi anbefaler klart et headset, da det giver den bedste kommunikation for både deltager og underviser.

Indhold

 • Søgeordsanalyse
 • Ad Rank Formula/ quality score
 • Search network
 • Google Display network
 • Google shopping
 • Youtube
 • Remarketing
 • Målgrupper

Læringsmål

Viden og forståelse

Det er målet, at du får viden om og forståelse for:

 • Praksis og teori i relation til maksimal effektudnyttelse af SEA på Google i forhold til online salg og markedsføring
 • Anvendelse af teori og praksis, inden for betalt annoncering på søgemaskinerne(SEA)
 • Anvendelse af primære og sekundære dataindsamlingsmetoder i relation til arbejdet med SEA

Færdigheder

Det er målet at du får færdigheder til at:

 • Anvende digitale marketingbegreber, modeller og teorier med henblik på at vurdere potentialet for salg via SEA
 • Vurdere og opstille udvalgte KPI’er for virksomhedens digitale strategi
 • Formidle resultater af webstatistikker og indsamlede data til samarbejdspartnere og brugere for udvælgelse af korrekt løsning

Kompetencer

Det er målet at du kan:

Håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til udarbejdelse af virksomhedens digitale strategi

 • Udvikle egen praksis i relation til udførelse af analyser, planlægning og gennemførelse af opgaver i forbindelse med SEA

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 7.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Online undervisning

Omfang
4 online undervisningsdage + vejledning + eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Start
21.04.2020

Slut
07.05.2020

Tilmeldingsfrist
14.04.2020

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv