Markedsføring og forhandling

Gennem "Markedsføring og forhandling" bliver du i stand til at håndtere, planlægge og udføre både markedsføringsaktiviteter og forhandlingsprocesser

Du lærer – gennem modulet – at kunne varetage arbejde med at udarbejde, planlægge, vurdere og gennemføre løsninger, som bredt vedrører virksomhedens markedsføringsaktiviteter. Samtidig vil du blive i stand til at styre forhandlingsprocesser gennem dennes faser og trin. Du opnår viden om udvikling og implementering af markedsføringsplaner samt marketings organisatoriske placering og rolle. Du kommer i praksis til at kunne håndtere forhandlingsprocesser på nationale og internationale markeder, og du får en udviklingsbaseret viden om central anvendt teori og metode inden for relevante juridiske forhold.

Du bliver med andre ord klædt på, så du kender de relevante juridiske rammer, hvorunder du kan planlægge og vurdere løsningsforslag. I forbindelse med virksomhedens markedsføringsaktiviteter og forhandlingsprocesser kommer du til at beskæftige dig med blandt andet:

  • Udarbejdelse, planlægning og vurdering af løsninger
  • Håndtering af forhandlingsprocesser
  • Central anvendt teori og metode inden for relevante juridiske forhold

Arbejdsform

På modulet "Markedsføring og forhandling" arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Opsummering

Pris
kr. 4.500,00 momsfri

Der må påregnes en udgift til bøger. Besked om optagelse sendes fra UCN act2learn 7 dage efter tilmeldingsfristen.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
13.02.2018

Slut
21.06.2018

Tilmeldingsfrist
29.01.2018

Tidspunkt
10-12 tirsdage kl. 17.00-21.00.

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION

Jette Rudbæk
Studiesekretær

72 69 16 57
jer@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION