Marketingplanlægning og forhandling (aften)

Gennem "Marketingplanlægning og forhandling" bliver du i stand til at håndtere, planlægge og udføre både markedsføringsaktiviteter og forhandlingsprocesser

Du lærer – gennem modulet – at kunne varetage arbejde med at udarbejde, planlægge, vurdere og gennemføre løsninger, som bredt vedrører virksomhedens markedsføringsaktiviteter. Samtidig vil du blive i stand til at styre forhandlingsprocesser gennem dennes faser og trin. Du opnår viden om udvikling og implementering af markedsføringsplaner samt marketings organisatoriske placering og rolle. Du kommer i praksis til at kunne håndtere forhandlingsprocesser på nationale og internationale markeder, og du får en udviklingsbaseret viden om central anvendt teori og metode inden for relevante juridiske forhold.

Du bliver med andre ord klædt på, så du kender de relevante juridiske rammer, hvorunder du kan planlægge og vurdere løsningsforslag. I forbindelse med virksomhedens markedsføringsaktiviteter og forhandlingsprocesser kommer du til at beskæftige dig med blandt andet:

  • Udarbejdelse, planlægning og vurdering af løsninger
  • Håndtering af forhandlingsprocesser
  • Central anvendt teori og metode inden for relevante juridiske forhold

Arbejdsform

På modulet "Marketingplanlægning og forhandling" arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 7.800,00 momsfri

Der må påregnes en udgift til bøger. Besked om optagelse sendes fra UCN act2learn 7 dage efter tilmeldingsfristen.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
12 undervisningsdage fra kl. 17.00-21.00 + vejledning + eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Start
11.02.2020

Slut
19.06.2020

Tilmeldingsfrist
24.01.2020

Tidspunkt
Tirsdage

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@UCNact2learn.dk

Erhverv