Salgspsykologi og grundlæggende salg

Du får her styr på alle grundlæggende områder indenfor salg, så du opnår succes i enhver salgssituation

På dette modul lærer du at forstå og reagere på købssignaler og købemotiver. Du lærer at være en aktiv lytter og får øvet din spørgeteknik, så du i enhver salgssituation forstår at kommunikere og behandle indvendinger. Her får du også indsigt i din egen adfærd og hvordan du som sælger kommunikerer bedst.

Du lærer også om de forskellige kundetyper, som du møder, og hvordan du kan aflæse deres adfærd.

Du får desuden indsigt i, hvordan du planlægger din tid, og bedst genererer salgsemner og får skabt møder, og hvordan du i salget fremstår med den rigtige præsentationsteknik og performance.

På dette modul får du kompetencer som:

  • At identificere forskellige kundetyper og forstå vigtigheden af at kunne tilpasse egen indsats i forhold til disse for derved opnå bedre salgsresultater
  • At håndtere kundens ønsker ved hjælp af lytte og spørgeteknik
  • At udarbejde plan for personlig udvikling
  • At håndtere negativt stress ved hjælp af planlægning og struktur
  • At håndtere valg af kundeemner og bedømme potentialet i disse
  • At håndtere kundeindvendinger på en differentieret måde i relation til den enkelte
  • At deltage i samarbejde med alle kundetyper og udvise fleksibilitet
  • At håndtere konfliktsituationer og reklamationer

Arbejdsform
På modulet "Salgspsykologi og grundlæggense salg" arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at træne eget salgsarbejde og herigennem se nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Eksamen
Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt.

Opsummering

Pris
kr. 9.200,00 momsfri

Eksamensgebyr og forplejning er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
8 undervisningsdage fra kl. 08.30-15.30. + vejledning + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
23.01.2018

Slut
22.05.2018

Tilmeldingsfrist
15.01.2018

Tidspunkt
23.1 + 6.2 + 13.2 + 6.3 + 20.3 + 3.4 + 10.4 + 24.4. Eksamen 22.5.

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION

Jette Rudbæk
Studiesekretær

72 69 16 57
jer@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION