Service

Vil du kunne yde den bedste service, og skab loyale kunder? Så er faget ’Service’ det helt rigtige valg for dig

Du får en grundlæggende forståelse for serviceholdninger, så du lærer hvordan du går fra passiv ekspedition til aktiv servicehåndtering. Du lærer også, hvordan du samarbejder med alle kunde- og borgertyper, så du kan udvise fleksibilitet og dermed opnå bedre serviceresultater.

Indhold

I faget ’Service’ får du et indblik i, hvordan du implementerer service som en del af virksomhedens værdier. Du kommer til at arbejde med blandt andet:

  • Metoder og modeller inden for service og serviceholdninger
  • Kommunikation og kommunikationsformer som omdrejningspunkt i servicearbejdet
  • Personlige egenskaber, der er vigtige i forhold til service
  • Konflikthåndtering
  • Service på forskellige platforme, i grupper samt individuelt

Du bliver bedre til at aflæse kropssprog og personlighed, og dermed bedre til at undgå konflikter og bedre til at håndtere reklamationer.

Du kan styrke virksomhedens service, så virksomheden opnår flere loyale kunder og dermed medvirke til at den gode kundeoplevelse skaber trivsel for både medarbejdere og kunder. Du kan bidrage til arbejdet med implementering af service som en del af virksomhedens værdier.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig der skal til at arbejde med service, eller for dig som til dagligt arbejder med service, og som gerne vil skabe bedre service og dermed opnå loyale kunder.

Eksamen og ECTS

Du afslutter faget ’Service’ med en eksamen bestående af en mundtlig prøve med udgangspunkt i en individuel erhvervscase. Du får karakter efter 7-trins-skalaen. ’Service’ giver 5 ECTS-point.

Arbejdsform

I fagmodulet ’Service’ arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 5.200,00 momsfri

Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
4 undervisningsdage kl. 8:30-15:00 + vejledning + eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
04.11.2019

Slut
06.12.2019

Tilmeldingsfrist
04.10.2019

Tidspunkt
4.11 + 5.11 + 11.11 + 18.11
Vejledning 25.11
Eksamen 6.12

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation