Arbejder du inden for det socialpædagogiske område men mangler pædagogisk uddannelse og metoder til at håndtere udfordringerne i jobbet?

Akademiuddannelsen i socialpædagogik er målrettet familieplejere samt omsorgs- og pædagogmedhjælpere på social- og specialpædagogiske institutioner. Det kan være medarbejdere, der har en anden faglig baggrund eksempelvis som håndværker og efter et karriereskifte mangler den faglige ballast til at udføre socialpædagogisk arbejde af høj kvalitet.

Uddannelsen har stort fokus på praksis og inddrager erfaringer fra de studerendes hverdag i undervisning og opgaver. Mange oplever at det pædagogiske arbejde i høj grad er baseret på mavefornemmelse, men med en socialpædagogisk uddannelse vil du som pædagog- eller omsorgsmedhjælper kunne koble det til faglig viden og få nye redskaber til dit arbejdsliv. Det er uanset om du arbejder med udsatte unge, voksne udviklingshæmmede eller inden for psykiatrien.

Vælg et modul som selvstændig efteruddannelse

Hvert modul kan studeres selvstændigt som kompetencegivende efteruddannelse. Det betyder, at du kan vælge at tage enkelte moduler, hvis det passer bedst til dine behov. Alle moduler afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse og karakter.

Dit udbytte

 • Pædagogiske metoder til at udvikle din praksis
 • Redskaber til at håndtere vanskelige situationer i jobbet
 • Større kendskab til love og regler på det socialpædagogiske område
 • Evnen til rent fagligt at begrunde dine valg og indgå i drøftelser med kolleger, sagsbehandlere og pårørende

Arbejdspladsens udbytte

 • Medarbejdere som kan være mere kvalificerede i deres opgaveløsning
 • Uddannelse har ofte en positiv effekt på fastholdelse af medarbejdere
 • Sikre at man har kompetent personale til at løfte netop den målgruppe, man arbejder med

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i socialpædagogik består af tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler samt et afgangsprojekt.

Akademiuddannelsen i socialpædagogik - uddannelsens opbygning

Sammensæt din egen uddannelse

De valgfrie moduler giver dig mulighed for at tone uddannelsen i den retning, som passer til din faglige profil. Det er også muligt at tage op til 15 ECTS fra en anden studieretning. Det kunne eksempelvis være et valgmodul inden for ledelse, friluftsvejledning eller demens. Har du spørgsmål om sammensætning af moduler, er du velkommen til at kontakte en studiesekretær. Kontaktinformationer står nederst på siden.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod pædagogmedhjælpere eller omsorgsmedhjælpere på socialpædagogiske institutioner. Det gælder både i forhold til arbejdet med børn, unge, voksne udviklingshæmmede og inden for socialpsykiatrien. Uddannelsen er samtidig relevant for familieplejere, som ønsker at kvalificere deres socialpædagogiske arbejde med børn og unge

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du have gennemført en af følgende uddannelser:

 • Relevant erhvervsuddannelse
 • Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse
 • Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

 • Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs mere om realkompetencevurdering.
Undervisningsform

Modulerne er struktureret som et deltidsstudie, hvor der typisk er undervisningen én dag om ugen. Derudover vil der være selvstudie og opgaver. På den måde kan du kombinere uddannelsen med dit daglige arbejde.

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig et eller flere moduler og ikke akademiuddannelsen som helhed. På den måde kan du sammensætte modulerne efter dine ønsker og behov, og gennemføre uddannelsen i det tempo, som passer dig. Du finder de aktuelle moduler herunder og det er også her, du finder linket til tilmeldingen.

Studieordning og regelgrundlag

Hvad siger andre om uddannelsen?

"Jeg havde arbejdet syv år som ufaglært på opholdsstedet, inden jeg begyndte på uddannelsen. Det har været rigtig godt at kunne bruge de andre på uddannelsen til sparring og høre om deres erfaringer, da alle har arbejdet inden for faget i flere år. I det tværfaglige samarbejde med skoler, sagsbehandler mv. har jeg tidligere følt mig usikker på de forskellige begreber og teorier. Det er jeg ikke længere og føler bedre, at jeg kan spille ind. Jeg er også blevet mere opmærksom på det juridiske aspekt af vores arbejde."

Sofie Runge Vestergaard

Pædagogmedhjælper på socialpædagogisk opholdssted

"De børn, som bliver anbragt, er hårdt belastede, og det er nødvendigt, at vi ved mere om, hvordan vi kan hjælpe dem. Det har uddannelsen været med til. Det har eksempelvis været fantastisk at lære metoder som low arousal til at få børnene ned i gear igen, hvis der er konflikter. Eller metoder til hvordan man får hul på bylden, hvis de følelsesmæssigt lukker helt i."

Anne-Mette Mortensen

Familieplejer

Moduler8 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  01.03.2023
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  02.01.2023
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  08.02.2023
  Valgfrit
  Thisted
  UCN act2learn
  23.08.2023
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  01.03.2023
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  30.08.2023
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  01.03.2023
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  30.01.2023
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Charlotte Nielsen
  Administrativ medarbejder

  72 69 16 76
  chni@UCNact2learn.dk

  Sundhed, Social- og Neuropædagogik

  Karen Marie Juhl Nielsen
  Områdekoordinator

  72 69 17 52
  kjn@UCNact2learn.dk

  Sundhed, Social- og Neuropædagogik