Arbejder du på et socialpædagogisk bosted men mangler pædagogisk uddannelse og metoder til at håndtere udfordringerne i jobbet?

Akademiuddannelsen i socialpædagogik er en uddannelse målrettet medhjælpere på bosteder. Det kan være medarbejdere, der har en anden faglig baggrund eksempelvis som håndværker og efter et karriereskifte mangler den faglige ballast til at udføre socialpædagogisk arbejde af høj kvalitet.

Uddannelsen har stort fokus på praksis og inddrager erfaringer fra de studerendes hverdag i undervisning og opgaver. Mange oplever at det pædagogiske arbejde i høj grad er baseret på mavefornemmelse, men med en socialpædagogisk uddannelse vil du som pædagog- eller omsorgsmedhjælper kunne koble det til faglig viden og få nye redskaber til dit arbejdsliv. Det er uanset om du arbejder med udsatte unge, voksne udviklingshæmmede eller inden for psykiatrien.

Vælg et modul som selvstændig efteruddannelse

Hvert modul kan studeres selvstændigt som kompetencegivende efteruddannelse. Det betyder, at du kan vælge at tage enkelte moduler, hvis det passer bedst til dine behov. Alle moduler afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse og karakter.

Dit udbytte

 • Pædagogiske metoder til at udvikle din praksis
 • Redskaber til at håndtere vanskelige situationer i jobbet
 • Større kendskab til love og regler på det socialpædagogiske område
 • Evnen til rent fagligt at begrunde dine valg og indgå i drøftelser med kolleger, sagsbehandlere og pårørende

Arbejdspladsens udbytte

 • Medarbejdere som kan være mere kvalificerede i deres opgaveløsning
 • Uddannelse har ofte en positiv effekt på fastholdelse af medarbejdere
 • Sikre at man har kompetent personale til at løfte netop den målgruppe, man arbejder med

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i socialpædagogik består af tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler samt et afgangsprojekt.

Akademiuddannelsen i socialpædagogik - uddannelsens opbygning

Sammensæt din egen uddannelse

De valgfrie moduler giver dig mulighed for at tone uddannelsen i den retning, som passer til din faglige profil. Det er også muligt at tage op til 15 ECTS fra en anden studieretning. Det kunne eksempelvis være et valgmodul inden for ledelse, friluftsvejledning eller demens. Har du spørgsmål om sammensætning af moduler, er du velkommen til at kontakte en studiesekretær. Kontaktinformationer står nederst på siden.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod pædagogmedhjælpere eller omsorgsmedhjælpere på socialpædagogiske opholdssteder. Det gælder både i forhold til arbejdet med unge, voksne udviklingshæmmede og inden for socialpsykiatrien.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

 • En erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
 • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.

Undervisningsform

Modulerne er struktureret som et deltidsstudie, hvor der typisk er undervisningen én dag om ugen. Derudover vil der være selvstudie og opgaver. På den måde kan du kombinere uddannelsen med dit daglige arbejde.

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig et eller flere moduler og ikke akademiuddannelsen som helhed. På den måde kan du sammensætte modulerne efter dine ønsker og behov, og gennemføre uddannelsen i det tempo, som passer dig. Du finder de aktuelle moduler herunder og det er også her, du finder linket til tilmeldingen.

Studieordning og regelgrundlag

Hvad siger andre om uddannelsen?

"Jeg havde arbejdet syv år som ufaglært på opholdsstedet, inden jeg begyndte på uddannelsen. Det har været rigtig godt at kunne bruge de andre på uddannelsen til sparring og høre om deres erfaringer, da alle har arbejdet inden for faget i flere år. I det tværfaglige samarbejde med skoler, sagsbehandler mv. har jeg tidligere følt mig usikker på de forskellige begreber og teorier. Det er jeg ikke længere og føler bedre, at jeg kan spille ind. Jeg er også blevet mere opmærksom på det juridiske aspekt af vores arbejde."

Sofie Runge Vestergaard

Pædagogmedhjælper på socialpædagogisk opholdssted

Moduler7 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  17.08.2020
  Obligatorisk
  Hjørring
  UCN act2learn
  12.01.2021
  Obligatorisk
  Hjørring
  UCN act2learn
  15.09.2020
  Obligatorisk
  Thisted
  UCN act2learn
  11.01.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  20.08.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  24.08.2020
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  03.08.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  17.08.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Charlotte Nielsen
  Administrativ medarbejder

  72 69 16 76
  chni@UCNact2learn.dk

  Sundhed, Social- og Neuropædagogik

  Karen Marie Juhl Nielsen
  Områdekoordinator

  72 69 17 52
  kjn@UCNact2learn.dk

  Sundhed, Social- og Neuropædagogik