Inklusion og eksklusion

Arbejder du i grænselandet mellem normalitet og afvigelse og ønsker at udvikle din forståelse af de mekaniser, der foregår i fælleskaber og relationer, er dette modul måske noget for dig

På modulet har vi blandt andet fokus på begreberne marginalisering og eksklusion, medbestemmelse og brugerinddragelse. Der bliver også arbejdet med viden og forståelser for funktionsnedsættelse og diagnoser ind i hele inklusionsdebatten.

Hvad får du ud af modulet?

 • Som studerende vil du få redskaber til at identificere såvel inkluderende som ekskluderende mekanismer i praksis
 • Samt observere ressourcer og vanskeligheder hos det enkelte menneske
 • Du vil få en større bevidsthed om hvordan den pædagogiske indsats skal planlægges i samarbejde med brugeren, kolleger og andre samarbejdsparter 
 • Du vil blive udfordret til at arbejde udviklingsorienteret og fagligt kompetent i forhold til at udvide mulighederne for brugerinddragelse og øget inklusion
 • Samt til at begrunde, formidle og evaluere den socialpædagogiske indsats i et inkluderende perspektiv

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder:

 • Med udsatte børn og voksne
 • I socialpsykiatrien
 • På et opholdssted
 • På en døgninstitution
 • I et værksteds- og aktivitetstilbud
 • På et misbrugssted
 • I dagtilbud for børn med handicapintegration
 • Med borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
 • Med inklusion af børn og unge

Hvordan arbejder vi på modulet?

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret til at omsætte teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Du afslutter modulet med en prøve.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
6 undervisningsgange, 1 dag med blended learning, 1 gruppevejledningsdag, individuel vejledning og eksamination.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have enten en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de andre. Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Start
07.11.2018

Slut
12.12.2018

Tilmeldingsfrist
08.10.2018

Tidspunkt
Onsdage i uge 45-50, kl. 08.30-15.00

Start
21.08.2019

Slut
06.11.2019

Tilmeldingsfrist
05.08.2019

Tidspunkt
Onsdage i uge 34-45, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING