Inklusion og eksklusion - valgmodul 1 (deltid)

Arbejder du i grænselandet mellem normalitet og afvigelse og ønsker at udvikle din forståelse af de mekaniser, der foregår i fælleskaber og relationer, er dette modul måske noget for dig

På modulet har vi blandt andet fokus på begreberne marginalisering og eksklusion, medbestemmelse og brugerinddragelse. Der bliver også arbejdet med viden og forståelser for funktionsnedsættelse og diagnoser ind i hele inklusionsdebatten.

Hvad får du ud af modulet?

 • Som studerende vil du få redskaber til at identificere såvel inkluderende som ekskluderende mekanismer i praksis
 • Samt observere ressourcer og vanskeligheder hos det enkelte menneske
 • Du vil få en større bevidsthed om hvordan den pædagogiske indsats skal planlægges i samarbejde med brugeren, kolleger og andre samarbejdsparter 
 • Du vil blive udfordret til at arbejde udviklingsorienteret og fagligt kompetent i forhold til at udvide mulighederne for brugerinddragelse og øget inklusion
 • Samt til at begrunde, formidle og evaluere den socialpædagogiske indsats i et inkluderende perspektiv

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder:

 • Med udsatte børn og voksne
 • I socialpsykiatrien
 • På et opholdssted
 • På en døgninstitution
 • I et værksteds- og aktivitetstilbud
 • På et misbrugssted
 • I dagtilbud for børn med handicapintegration
 • Med borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
 • Med inklusion af børn og unge

Hvordan arbejder vi på modulet?

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret til at omsætte teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Du afslutter modulet med en prøve.

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 7.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
6 undervisningsgange, 1 dag med blended learning, 1 gruppevejledningsdag, individuel vejledning og eksamination.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have enten en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de andre. Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Start
11.01.2021

Slut
23.04.2021

Tilmeldingsfrist
11.12.2020

Tidspunkt
Uge 2-16

Kontakt

Karen Marie Juhl Nielsen
Områdekoordinator

72 69 17 52
kjn@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik