Lovgivning og organisation - Ekkofonden Holbæk

Skal du være med til at styrke fagligheden i det socialpædagogiske felt?

Livet er kun værd at leve, hvis man selv har indflydelse på det og ikke skal leve det gennem en stedfortræder. Heller ikke selv om denne stedfortræder er nok så dygtig. Som professionel i arbejdet med mennesker i udsatte positioner, kræver det viden og tilgang om de særlige behov og levevilkår, der gør sig gældende for målgruppen.

På modulet Lovgivning og organisation er der bl.a. fokus på:

 • Konventioner
 • Lovgivning
 • Dokumentation
 • Borgernes retsstilling
 • Magt og etik
 • Borgerens retsstilling og sikkerhed samt
 • Etik og magt i den socialpædagogiske praksis

Hvad får du ud af modulet?

Vi lever i en tid, hvor der er fokus på løbende målsætnings-, planlægnings- og dokumentationsarbejde. Al støtte skal medvirke til at udvikle ressourcer og kompetencer, der øger muligheden for at have magt over egen livssituation.

På modulet udvikler du færdigheder i forhold til at kunne:

 • Dokumentere, begrunde og evaluere i henhold til gældende lovgivning
 • Agere i forhold til lovbaserede handlemuligheder i det socialpædagogiske arbejde, og forstå dets begrænsninger og muligheder
 • Forholde sig refleksivt til etik og magt i den socialpædagogiske praksis
 • Handle passende i spændingsfeltet mellem socialpædagogiske dilemmaer og borgerens retssikkerhed
 • Forstå og indgå i det tværfaglige samarbejdes dynamik

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder:

 • Med udsatte børn og voksne
 • I socialpsykiatrien
 • På et opholdssted
 • På en døgninstitution
 • I et værksteds- og aktivitetstilbud
 • På et misbrugssted
 • I dagtilbud for børn med handicapintegration
 • Med borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
 • Med inklusion af børn og unge

Hvordan arbejder vi på modulet?

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret til at omsætte teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Du afslutter modulet med en prøve.

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted

Modulet afholdes i Holbæk

Omfang
7 undervisningsgange (ikke undervisning i alle ugerne), 1 gruppevejledningsdag, individuel vejledning og eksamination.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have enten en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de andre. Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Start
20.08.2020

Slut
19.11.2020

Tilmeldingsfrist
01.08.2020

Tidspunkt
Konkrete datoer kommer senere

Kontakt

Karen Marie Juhl Nielsen
Områdekoordinator

72 69 17 52
kjn@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik