Lovgivning og organisation - Modul 2

Skal du være med til at styrke fagligheden i det socialpædagogiske felt?

Livet er kun værd at leve, hvis man selv har indflydelse på det og ikke skal leve det gennem en stedfortræder. Heller ikke selv om denne stedfortræder er nok så dygtig. Som professionel i arbejdet med mennesker i udsatte positioner, kræver det viden og tilgang om de særlige behov og levevilkår, der gør sig gældende for målgruppen.

På modulet Lovgivning og organisation er der bl.a. fokus på:

 • Konventioner
 • Lovgivning
 • Dokumentation
 • Borgernes retsstilling
 • Magt og etik
 • Borgerens retsstilling og sikkerhed samt
 • Etik og magt i den socialpædagogiske praksis

Hvad får du ud af modulet?

Vi lever i en tid, hvor der er fokus på løbende målsætnings-, planlægnings- og dokumentationsarbejde. Al støtte skal medvirke til at udvikle ressourcer og kompetencer, der øger muligheden for at have magt over egen livssituation.

På modulet udvikler du færdigheder i forhold til at kunne:

 • Dokumentere, begrunde og evaluere i henhold til gældende lovgivning
 • Agere i forhold til lovbaserede handlemuligheder i det socialpædagogiske arbejde, og forstå dets begrænsninger og muligheder
 • Forholde sig refleksivt til etik og magt i den socialpædagogiske praksis
 • Handle passende i spændingsfeltet mellem socialpædagogiske dilemmaer og borgerens retssikkerhed
 • Forstå og indgå i det tværfaglige samarbejdes dynamik

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder:

 • Med udsatte børn og voksne
 • I socialpsykiatrien
 • På et opholdssted
 • På en døgninstitution
 • I et værksteds- og aktivitetstilbud
 • På et misbrugssted
 • I dagtilbud for børn med handicapintegration
 • Med borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
 • Med inklusion af børn og unge

Hvordan arbejder vi på modulet?

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret til at omsætte teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Du afslutter modulet med en prøve.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange, 1 gruppevejledningsdag, individuel vejledning og eksamination.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have enten en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de andre. Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Start
16.01.2019

Slut
10.04.2019

Tilmeldingsfrist
17.12.2018

Tidspunkt
Onsdage i uge 3-15, kl. 08.30-14.30
Afholdes i Aalborg

Start
21.08.2019

Slut
06.11.2019

Tilmeldingsfrist
05.08.2019

Tidspunkt
Onsdage i uge 34-45, kl. 08.30-14.30
Afholdes i Aalborg

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING