Socialpædagogisk praksis - (Hvad er socialpædagogik)

Er du en af de tusindvis af ildsjæle, der hver dag beskæftiger dig med de mest udsatte mennesker i vores samfund?

Ønsker du et kompetenceløft inden for socialpædagogik, er dette akademimodul måske noget for dig. Det kræver det rette mix af formelle uddannelsesmæssige kompetencer, erfaringer og menneskelige ressourcer for at sikre at de mange børn og unge som bor i sociale tilbud, har samme muligheder for tryghed, udvikling og selvstændighed som andre mennesker.

Hvad arbejder vi med på modulet?

Modulet sætter blandt andet spot på den tidlige indsats, resiliens, inklusion og eksklusion, mentalisering, læring gennem deltagelse i sociale sammenhænge, anerkendelse og socialpædagogisk diskurs, dokumentation, didaktik, relationer, tværprofessionelt samarbejde samt indsigt i den socialpædagogiske historie.

Hvad får du ud af modulet?

 • Som studerende vil du få et bredt socialpædagogisk fundament
 • Du bliver mere skarpt til at reflektere over din praksis, hvorfor er det, du gør, som du gør
 • Du vil kunne indgå i faglige drøftelser med en større teoretisk viden og indsigt om socialpædagogik og dilemmaer i det socialpædagogiske arbejde
 • Du får en bredere viden og handlemuligheder over for denne målgruppe du arbejder med
 • Du får styrket din evne til at dokumentere fagligt og refleksivt i forhold til handleplaner m.m.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder:

 • Med udsatte børn og voksne
 • I socialpsykiatrien
 • På et opholdssted
 • På en døgninstitution
 • I et værksteds- og aktivitetstilbud
 • På et misbrugssted
 • I dagtilbud for børn med handicapintegration
 • Med borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
 • Med inklusion af børn og unge

Hvordan arbejder vi på modulet?

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret til at omsætte teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Du afslutter modulet med en prøve.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
6 undervisningsgange, 1 dag med blended learning, 1 gruppevejledningsdag, individuel vejledning og eksamination.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have enten en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de andre. Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Start
24.04.2019

Slut
19.06.2019

Tilmeldingsfrist
25.03.2019

Tidspunkt
Onsdage i uge 17-25, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING

Janne Holt
Specialkonsulent

72 69 04 31
jah@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING