Socialpædagogisk praksis - Asylcenter Vesthimmerland

Er du en af de tusindvis af ildsjæle, der hver dag beskæftiger dig med de mest udsatte mennesker i vores samfund?

Ønsker du et kompetenceløft inden for socialpædagogik, er dette akademimodul måske noget for dig. Det kræver det rette mix af formelle uddannelsesmæssige kompetencer, erfaringer og menneskelige ressourcer for at sikre at de mange børn og unge som bor i sociale tilbud, har samme muligheder for tryghed, udvikling og selvstændighed som andre mennesker.

Hvad arbejder vi med på modulet?

Modulet sætter blandt andet spot på den tidlige indsats, resiliens, inklusion og eksklusion, mentalisering, læring gennem deltagelse i sociale sammenhænge, anerkendelse og socialpædagogisk diskurs, dokumentation, didaktik, relationer, tværprofessionelt samarbejde samt indsigt i den socialpædagogiske historie.

Hvad får du ud af modulet?

 • Som studerende vil du få et bredt socialpædagogisk fundament
 • Du bliver mere skarpt til at reflektere over din praksis, hvorfor er det, du gør, som du gør
 • Du vil kunne indgå i faglige drøftelser med en større teoretisk viden og indsigt om socialpædagogik og dilemmaer i det socialpædagogiske arbejde
 • Du får en bredere viden og handlemuligheder over for denne målgruppe du arbejder med
 • Du får styrket din evne til at dokumentere fagligt og refleksivt i forhold til handleplaner m.m.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder:

 • Med udsatte børn og voksne
 • I socialpsykiatrien
 • På et opholdssted
 • På en døgninstitution
 • I et værksteds- og aktivitetstilbud
 • På et misbrugssted
 • I dagtilbud for børn med handicapintegration
 • Med borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
 • Med inklusion af børn og unge

Hvordan arbejder vi på modulet?

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret til at omsætte teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Du afslutter modulet med en prøve.

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange, 1 gruppevejledningsdag, individuel vejledning og eksamination.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have enten en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de andre. Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Start
29.04.2020

Slut
26.06.2020

Tilmeldingsfrist
01.04.2020

Tidspunkt
29.4 + 6.5 + 13.5 + 20.5 + 27.5 + 3.6 + 10.6
Vejledning 17.6
Eksamen 26.6

Kontakt

Karen Marie Juhl Nielsen
Områdekoordinator

72 69 17 52
kjn@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik