Socialpædagogiske metoder - med særligt fokus på misbrug

Mangler du viden om misbrug, og savner du metoder til at arbejde med brugere i misbrug? Så er dette særligt tilrettelagte modul måske noget for dig

Hvad arbejder vi med på modulet?

Den pædagogiske proces og dens hovedelementer i forhold til at arbejde med brugere i misbrug, er det centrale indhold i dette modul.

Observation, analyse, planlægning af intervention med formulering af mål, gennemførelse af planlagt intervention, dokumentation, evaluering.

Denne pædagogiske proces er indlejret i forvaltningsmæssige vilkår, f.eks. i form af handleplaner med tilhørende målformuleringer, men omformuleres på den socialpædagogiske fagligheds betingelser. På denne baggrund bliver hovedindholdet i modulet et systematisk arbejde med hovedelementerne i den pædagogiske proces med et særligt fokus på brugere/borgere i misbrug. Dette kræver en overordnet og teoretisk tilgang, men også øvelse i konkrete forløb med afsæt i de studerendes egen professionelle virkelighed. Det er i forhold til at få begreb om og at kunne beherske en systematisk og metodebevidst tilgang til konkrete socialpædagogiske problemstillinger, at den socialpædagogiske faglighed kan kvalificere sig såvel indadtil i det professionelle arbejde, som udadtil i samspillet mellem de andre betydende instanser og fagligheder, som den socialpædagogiske faglighed møder.

Hvad får du ud af modulet?

Som deltager på dette modul tilegner du dig metoder til at identificere socialpædagogiske metoder i arbejdet med mennesker med misbrugsrelaterede problemer. Du får et skærpet blik for menneskesynets betydning for det relationelle arbejde, og endvidere bliver du introduceret til narrativ teori koblet til relations- og ressourceorientet pædagogik. Med dette i bagagen har du mulighed for at arbejde med interventioner i forhold til misbrugsrelaterede problemer i relation til det øvrige handleplansarbejde.

Hvordan arbejder vi på modulet?

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret til at omsætte teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Du afslutter modulet med en prøve.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til professionelle der arbejder med socialpædagogisk arbejde på specialinstitutioner og botilbud. Målgruppen er fagpersoner med pædagogisk, social- og sundhedsfaglig baggrund, der ønsker at integrere det narrative perspektiv i kombination med relations og ressourceorienteret pædagogik i deres praksis.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
39 lektioner + 1 dag med e-læring + 1 grp.vejledningsdag med to undervisere + 1 vejledning pr. grp.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have enten en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de andre. Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Start
14.02.2018

Slut
31.05.2018

Tilmeldingsfrist
05.01.2018

Tidspunkt
14.2 + 28.2 + 14.3 + 21.3 + 10.4 + 25.4
E-læringsdag 07.03
Vejledning 2.5 + 16.5
Eksamen 30.5

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING