Socialpædagogiske metoder - plejefamilier

Uddannelse til plejefamilier

Målgruppe

Uddannelsesforløbet er skræddersyet til plejefamilier på baggrund af erfaringer fra et pilotprojekt mellem UCN act2learn og to nordjyske kommuner.

Formål

Uddannelsen skal klæde plejefamilier på til at varetage det socialpæ-
dagogiske arbejde selvstændigt og i samarbejde med plejebarnet/børnene og andre samarbejdspartnere i tværfaglige sammenhænge.

Læringsmål

Den studerende skal gennem udviklingsorienteret arbejde og egne erfaringer fra hverdagen som plejefamilie opnå ny viden, færdigheder og kompetencer. I forløbet vil den studerende blandt andet blive præsenteret for viden om socialpædagogiske metoder samt den pædagogiske proces og de tilknyttede metoder i sin helhed: Observation, analyse, planlægning af intervention, intervention, dokumentation og evaluering.


Vi fokuserer på, at den studerende lærer at anvende teorien i hverdagens udfordringer og både blive bedre til at identificere de socialpædagogiske problemstillinger og til at håndtere dem.

Form

Undervisningen vil skifte mellem oplæg, gruppearbejde, øvelser og eget arbejde med analyse af praksis. Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen.
 

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Morgenbrød, kaffe, the og vand er inkluderet i prisen.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Udover undervisningsdagene følger en gruppevejledning den 27.5 og individuel vejledning den 4.6. Eksamen den 18. juni og 19. juni.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have enten en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de andre. Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Start
04.02.2019

Slut
19.06.2019

Tilmeldingsfrist
08.01.2019

Tidspunkt
4.2 + 25.2 + 18.3 + 9.4 + 30.4 + 21.5. Alle dage kl. 08.30-15.00
Gruppevejledning 27.5
Eksamen 18.6 + 19.6

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING