Socialpædagogiske metoder - plejefamilier

Uddannelse til plejefamilier

Målgruppe

Uddannelsesforløbet er skræddersyet til plejefamilier på baggrund af erfaringer fra et pilotprojekt mellem UCN act2learn og to nordjyske kommuner.

Formål

Uddannelsen skal klæde plejefamilier på til at varetage det socialpæ-
dagogiske arbejde selvstændigt og i samarbejde med plejebarnet/børnene og andre samarbejdspartnere i tværfaglige sammenhænge.

Læringsmål

Den studerende skal gennem udviklingsorienteret arbejde og egne erfaringer fra hverdagen som plejefamilie opnå ny viden, færdigheder og kompetencer. I forløbet vil den studerende blandt andet blive præsenteret for viden om socialpædagogiske metoder samt den pædagogiske proces og de tilknyttede metoder i sin helhed: Observation, analyse, planlægning af intervention, intervention, dokumentation og evaluering.


Vi fokuserer på, at den studerende lærer at anvende teorien i hverdagens udfordringer og både blive bedre til at identificere de socialpædagogiske problemstillinger og til at håndtere dem.

Form

Undervisningen vil skifte mellem oplæg, gruppearbejde, øvelser og eget arbejde med analyse af praksis. Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen.

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Morgenbrød, kaffe, the og vand er inkluderet i prisen.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Udover undervisningsdagene følger en gruppevejledning den 21.11 og aflevering af opgave 9.12. Alle undervisningsdage kl. 08.30-15.00..

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have enten en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de andre. Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Start
29.08.2019

Slut
18.12.2019

Tilmeldingsfrist
01.08.2019

Tidspunkt
29.8 + 17.9 + 26.9 + 11.10 + 30.10 + 13.11
Individuel vejledning 28.11
Eksamen 19.12
Se mere under omfang.

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring