Socialpsykiatri

Vil du opnå viden om psykiatri, forståelse for og indsigt i diagnoser samt mennesket bag? Så er dette modul noget for dig

Psykiatriens arbejdsfelt er meget bredt og omfattende og har et overordnet fokus på funktions- og udviklingsforstyrrelser samt psykologiske, fysiske og adfærdsmæssige lidelser. Herunder arbejdes der med:

 • Menneskers følelser, tanker og handlinger
 • Psykisk sygdom, herunder sygelig adfærd og tanker
 • Diagnosticering, behandling og forebyggelse af psykiske lidelser
 • Årsagsforklaring: ift. med psykiske sygdommes årsagsforklaring og forløb inddrages biologiske, psykologiske og sociale faktorers betydning – og alle tre emner bliver derfor inddraget ifm. diagnosticering og behandling
 • Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer. Et centralt omdrejningspunkt i psykiatrien er at forstå det enkelte menneske og dets adfærd gennem kommunikation og derigennem at udvikle den enkeltes mestringsevne og livskvalitet

Hvad får du ud af modulet? 

På modulet lærer du mere om, psykologiske, biologiske og farmakologiske faktorer, og hvordan du ser den sindslidende som et menneske med en særegen identitet.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder:

 • Med udsatte børn og voksne
 • I socialpsykiatrien
 • På et opholdssted
 • På en døgninstitution
 • I et værksteds- og aktivitetstilbud
 • På et misbrugssted
 • I dagtilbud for børn med handicapintegration
 • Med borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
 • Med inklusion af børn og unge

Hvordan arbejder vi på modulet?

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret til at omsætte teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Du afslutter modulet med en prøve.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Skolevangen 45
9800 Hjørring

Omfang
6 undervisningsgange, 1 dag med blended learning, 1 gruppevejledningsdag, individuel vejledning og eksamination.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have enten en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de andre. Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Start
08.01.2019

Slut
09.04.2019

Tilmeldingsfrist
20.11.2018

Tidspunkt
8.1 + 15.1 + 22.1 + 29.1 + 5.2 + 12.2 + 26.2
Gruppevejledning 5.3
Aflevering af opgave 2.4
Votering og bedømmelse 9.4

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING