Er du social- og sundhedsassistent og ønsker at skærpe dine kompetencer inden for dit felt, så er akademiuddannelsen i sundhedspraksis noget for dig

Se aktuelle moduler

Uddannelsens moduler giver blandt andet mulighed for at specialisere sig inden for arbejdet med ældre og demente eller psykisk syge, eller du kan tage uddannelsen målrettet vejledere for studerende.

Fælles for alle moduler er, at de er handlingsorienterede. Det vil sige, at der i undervisningen er et samspil mellem dine erfaringer og det teoretiske indhold. I undervisningen lægges der derfor vægt på, at faglige diskussioner, oplæg, gruppearbejde mv. tager udgangspunkt i din og dine medstuderendes hverdag.

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis udvikles i samarbejde med Kursus Nord.
 

Vælg et modul som selvstændig efteruddannelse

Hvert modul kan studeres selvstændigt som kompetencegivende efteruddannelse. Det betyder, at du kan vælge at tage enkelte moduler, hvis det passer bedst til dine behov. Alle moduler afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse og karakter.

Udbytte for dig

 • Du bliver opkvalificeret i forhold til kvalitets- og udviklingsarbejde i social- og sundhedssektoren, så du selvstændigt kan varetage funktioner i forhold til blandt andet pleje, omsorg, behandling, ernæring og vejledning.
 • Skærpelse af din faglige profil inden for eksempelvis vejledning, psykiatri eller demens.
 • Du bliver bedre klædt på til at indgå i det tværfaglige samarbejde og arbejde struktureret med udvikling af egen praksis.

Udbytte for din arbejdsplads

 • Dygtigere medarbejdere, som har styrket deres faglige niveau, kan være frontløbere i forhold til forandringer på arbejdspladsen.
 • Medarbejdere som styrker sammenhængen i forløbene og det tværfaglige samarbejde.
 • Gennem uddannelsen bringer de studerende deres daglige praksis i spil, og afgangsprojekter fungerer som udviklingsprojekter, der efterfølgende kan implementeres på arbejdspladsen.
Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis består af to obligatoriske moduler, tre valgfrie moduler samt et afgangsprojekt.

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis - uddannelsens opbygning

Sammensæt din egen uddannelse

De valgfrie moduler giver dig mulighed for at tone uddannelsen i den retning, som passer til din faglige profil. Det er også muligt at tage op til 10 ECTS fra en anden studieretning. Det kunne eksempelvis være et valgmodul inden for ledelse. Har du spørgsmål om sammensætning af moduler, er du velkommen til at kontakte en studiesekretær. Kontaktinformationer står nederst på siden

Målgruppe

Uddannelsen retter sig primært mod social- og sundhedsassistenter samt -hjælpere, der arbejder i hjemmeplejen, på sygehuse mv.

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du have gennemført en af følgende uddannelser:

 • Relevant erhvervsuddannelse
 • Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse
 • Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

 • Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs mere om realkompetencevurdering.
 •  
Undervisningsform

Du har mulighed for at tage modulerne som fuldtid eller deltid. På deltidsmodulerne er der typisk undervisning en dag om ugen og uddannelsen strækker sig derfor over en længere periode.

Nogle moduler er tilrettelagt som blended learning, hvilket betyder, at der veksles mellem online læringsaktiviteter, studiegruppearbejde og vejledning, som foregår via mail, Skype/FaceTime eller fysisk møde. På disse moduler vil du møde underviseren ved studiestart, ved introduktion til den afsluttende opgave og vejledning til opgaven.

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig et eller flere moduler og ikke akademiuddannelsen som helhed. På den måde kan du sammensætte modulerne efter dine ønsker og behov, og gennemføre uddannelsen i det tempo, som passer dig. Du finder de aktuelle moduler herunder og det er også her, du finder linket til tilmeldingen.

Studieordning og regelgrundlag
Moduler4 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  17.01.2023
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  01.06.2023
  Valgfrit
  Aalborg
  UCN act2learn
  27.02.2023
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  04.09.2023
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Charlotte Nielsen
  Administrativ medarbejder

  72 69 16 76
  chni@UCNact2learn.dk

  Sundhed, Social- og Neuropædagogik