Sundhedspraksis

Uddannelsen uddanner dig til en kompetent fagperson inden for kvalitets- og udviklingsarbejde i social- og sundhedssektoren

Du opnår kompetencer til at dokumentere og prioritere handlingsmuligheder med forståelse for områdets faglige og teoretiske perspektiver, og dets samfundsmæssige placering og forankring. Du opnår også kompetencer til, på et fagligt og metodisk grundlag, at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger inden for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Opbygning

Fælles for alle moduler er, at de er handlingsorienterede. Det vil sige, at der i undervisningen er et samspil mellem dine erfaringer og det teoretiske indhold. I undervisningen lægges der derfor vægt på, at faglige diskussioner, oplæg, erfaringsudveksling, gruppearbejde mv. tager udgangspunkt i din og dine medstuderendes hverdag.

Uddannelsen består af tre valgfrie moduler, et obligatorisk afgangsprojekt og følgende to obligatoriske moduler:

 • Professionel praksis
 • Kvalitetsudvikling og dokumentation

Du kan tage en fuld akademiuddannelse med alle fag, men du kan også følge et eller flere af de enkelte fag i uddannelsen. Du kan tilrettelægge din uddannelse meget fleksibelt - både som fuldtid, deltid og netbaseret uddannelse.

 

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  Er du interesseret i at få den nyeste viden om demenssygdomme og i at blive klogere på de udfordringer du i dit arbejde med...
  01.08.2018
  Sundhedspraksis
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Er du interesseret i at arbejde med dine kommunikative og pædagogiske færdigheder og kompetencer til professionelt at indgå...
  22.10.2018
  Sundhedspraksis
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Er du interesseret i at vide mere om, hvordan du bedst kan koordinere indsatser og indgå i et samarbejde om det sammenhængende...
  29.08.2018
  Sundhedspraksis
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Er du interesseret i udvikling af tværfaglige indsatsområder, eksempelvis velfærdsteknologi, demens, rehabilitering/recovery...
  01.08.2018
  Sundhedspraksis
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Mette Frænde Andersen
  Studiesekretær

  72 69 92 13
  mta@ucnact2learn.dk

  SUNDHED OG VELFÆRD

  LEDERLIV

  Studievejledning

  Nyhedsbrev

  Publikationer