Afgangprojekt

Hvad arbejder du med på modulet?

På det afsluttende projekt på Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis får du en unik mulighed for at gå i dybden med en problemstilling fra din praksis i social- of sundhedssektor.

Hvordan arbejder du på modulet?

Du vælger selv en udfordring fra din praksis, som du er særligt optaget af. Du undersøger din udfordring fra flere forskellige perspektiver og får mulighed for at anvende teorier, modeller og metoder fra hele uddannelsen. Din analyse og arbejde med udfordringen skal inspirere til handlemuligheder.

Du vil blive tildelt en vejleder og du har mulighed for at få op 7 vejledningslektioner. Desuden planlægges et seminar midtvejs i forløbet med deltagelse af alle afgangsstuderende. Her vil I give hinanden feedback på projektet og processen.

Afgangsprojektet skal afspejle uddannelsens formål og indhold, og dokumentere at du har opnået uddannelsens formål inden for det valgte faglige område. Dette gør du bl.a. ved at anvende relevante teorier og metoder og dermed vise din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning.

Afgangsprojektet danner afslutningen på Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis og består af en skriftlig projektrapport og et mundtligt forsvar af denne.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Det er et krav at du har 50 ECTS point før du kan påbegynde afgangsprojektet.

Start
14.05.2019

Slut
28.06.2019

Tilmeldingsfrist
05.04.2019

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING