Demens fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel

Arbejder du til daglig med mennesker med symptomer på demens – og har du en særlig funktion som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, ressourceperson eller faglig leder? Har du et ansvar for såvel borgers trivsel som medarbejders tryghed? Så er dette modul noget for dig.

Der ses i dag flere og flere eksempler på mistrivsel hos såvel den ældre borger som medarbejdere på ældreområdet i form af udadreagerende adfærd og udbrændthed.

Dette kalder på et øget fokus på såvel borgers som medarbejders tryghed og trivsel.

Dette modul stiller skarpt på både den plejefaglige tilgang til borgeren og på arbejdsmiljøet på arbejdsstedet med et særligt fokus på udadreagerende adfærd og voldsomme episoder på ældreområdet.

Du vil her tilegne dig kompetencer til at vurdere og håndtere praksisnære problemstillinger omhandlende tryghed og trivsel hos både borgere og medarbejder.

Hvad får du ud af modulet?

På modulet får du kompetencer og færdigheder til at:

 • håndtere adfærdsændringer hos borgere med demenssymptomer
 • observere og håndtere tegn på mistrivsel hos dig selv, kollegaer og kulturen på arbejdspladsen
 • anvende social- og neuropædagogiske metoder i forhold til problemstillinger i din praksis ift. såvel borgers trivsel som egen/kollegaers tryghed
 • bidrage til udviklingsorienterede tiltag og implementering af disse i samarbejde med relevante aktører

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi bl.a. ud fra

 • et neuropsykologisk perspektiv på demenssygdomme og adfærd som følge heraf
 • etik, magt og lovgivning
 • sammenhængen mellem borgers trivsel og egen/kollegaers tryghed
 • konkrete udviklingsorienterede metoder med fokus på såvel borger som medarbejder

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden kan omsætte teorien til din praksis og få mulighed for at anvende teorier og metoder der fremmer oplevelsen af sammenhæng hos borger, professionel og i organisationen.

Modulet er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praksis. Derfor er der i forløbet fokus på refleksion, tilegnelse af viden og afprøvning i egen praksis.

Du afslutter modulet med en mundtlig prøve med udgangspunkt i en synopsis, med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakt Marianne Aspegren Mortensen mamo@ucn.dk - 7269 1684.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 9.800,00 momsfri

Modulet udbydes i samarbejde med Kursus Nord

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
1 e-læringsdag + 6 undervisningsdage. Herudover 2 studiedage og vejledning

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Adgang til optagelse på Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende adgangsgivende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
3) Gymnasial uddannelse
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1 - 3
Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring fra en afsluttet erhvervsuddannelse, eller en relevant erhvervsuddannelse for voksne medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.
Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne (videreuddannelsessystemet) har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

Start
20.08.2021

Slut
12.11.2021

Tilmeldingsfrist
01.06.2021

Tidspunkt
20.8 + 23.8 + 30.8 + 6.9 + 20.9 + 4.10 + 7.10
Studiedage 24.8 + 13.9
Vejledning 15.9
Vejledningsworkshop 15.10
Eksamen 11.11 eller 12.11

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik