Demens

Er du interesseret i at få den nyeste viden om demenssygdomme og i at blive klogere på de udfordringer du i dit arbejde med borgere med demens og deres pårørende møder?

Så har vi her et modul til dig.

På modulet har vi fokus på demenssygdomme i et neuropsykologisk perspektiv og de sammenhænge der er mellem skader i hjernen grundet demens og den adfærd borgere med demens udviser.

Du vil tilegne dig kompetencer til at vurdere praksisnære problemstillinger i relation til borgere med demens og anvende neuropædagogiske såvel som socialpædagogiske metoder.

Vi vil komme ind på emner som etik og magt i arbejdet med borgere med demens og deres pårørende, demenssygdomme i et neuropsykologisk perspektiv og samspillet mellem somatisk sygdom og demens.

Du får mulighed for at arbejde med implementering af udviklingsorienterede tiltag i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Hvordan arbejder vi på modulet?

I vores undervisningsformer lægger vi vægt på, at du hele tiden kan omsætte teorien til din praksis. I undervisningen inddrager vi praktiske eksempler og dine praksiserfaringer. Vi lægger vægt på at bruge undervisningsformer, hvor du som studerende er aktiv.

Modulet er derfor tilrettelagt som et aktivt procesforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden, blandt andet gennem studieøvelser knyttet til hvert emne.

Hvad får du ud af modulet?

Du får viden om og forståelse for demenssygdommenes kompleksitet i et neuropsykologisk perspektiv, samt samspillet mellem somatisk sygdom og demens.

Du får viden om og forståelse for lovgrundlaget og forholdet mellem etik og magt i arbejdet med borgere med demens og deres pårørende.

Du vil kunne håndtere adfærdsændringer og symptomer hos borgere med demens i et fagligt og tværfagligt samarbejde.

Du bliver i stand til at bidrage til udviklingsorienterede tiltag af demensindsatsen i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Du afslutter modulet med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt langt projekt, med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Målrettet brugere og medarbejdere indenfor social-og sundhedssektoren. For at deltage på akademiuddannelsen i Sundhedspraksis, skal du have en gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller grunduddannelse og 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
22.10.2018

Slut
05.12.2018

Tilmeldingsfrist
07.09.2018

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING