Demens

Er du interesseret i at få den nyeste viden om demenssygdomme og i at blive klogere på de udfordringer du i dit arbejde med borgere med demens og deres pårørende møder?

Så har vi her et modul til dig.

På modulet har vi fokus på demenssygdomme i et neuropsykologisk perspektiv og de sammenhænge der er mellem skader i hjernen grundet demens og den adfærd borgere med demens udviser.

Du vil tilegne dig kompetencer til at vurdere praksisnære problemstillinger i relation til borgere med demens og anvende neuropædagogiske såvel som socialpædagogiske metoder.

Vi vil komme ind på emner som etik og magt i arbejdet med borgere med demens og deres pårørende, demenssygdomme i et neuropsykologisk perspektiv og samspillet mellem somatisk sygdom og demens.

Du får mulighed for at arbejde med implementering af udviklingsorienterede tiltag i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Hvordan arbejder vi på modulet?

I vores undervisningsformer lægger vi vægt på, at du hele tiden kan omsætte teorien til din praksis. I undervisningen inddrager vi praktiske eksempler og dine praksiserfaringer. Vi lægger vægt på at bruge undervisningsformer, hvor du som studerende er aktiv.

Modulet er derfor tilrettelagt som et aktivt procesforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden, blandt andet gennem studieøvelser knyttet til hvert emne.

Hvad får du ud af modulet?

Du får viden om og forståelse for demenssygdommenes kompleksitet i et neuropsykologisk perspektiv, samt samspillet mellem somatisk sygdom og demens.

Du får viden om og forståelse for lovgrundlaget og forholdet mellem etik og magt i arbejdet med borgere med demens og deres pårørende.

Du vil kunne håndtere adfærdsændringer og symptomer hos borgere med demens i et fagligt og tværfagligt samarbejde.

Du bliver i stand til at bidrage til udviklingsorienterede tiltag af demensindsatsen i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Du afslutter modulet med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt langt projekt, med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Målrettet brugere og medarbejdere indenfor social-og sundhedssektoren. For at deltage på akademiuddannelsen i Sundhedspraksis, skal du have en gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller grunduddannelse og 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
03.09.2020

Slut
11.12.2020

Tilmeldingsfrist
15.08.2020

Tidspunkt
3.9 + 14.9 + 28.9 + 5.10 + 21.10 + 26.10 + 6.11 + 26.11 + 11.12

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik