Innovativ praksis

Er du interesseret i udvikling af tværfaglige indsatsområder, eksempelvis velfærdsteknologi, demens, rehabilitering/recovery og sundhedsinnovation, gennem samskabelse og innovation?

Så har vi her et modul til dig. På modulet har vi fokus på at udvikle dine kompetencer til at indgå i samskabelsesprocesser, der bidrager til implementering af udviklingsorienterede og innovative tiltag i relation til et udvalgt indsatsområde inden for eget praksisfelt.

På modulet ser vi på emner som samskabelse og innovation i forhold til at udforske og udfordre nuværende praksis. Du arbejder med problemanalysen i relation til et udvalgt indsatsområde og lærer om mennesker i forandringsprocesser. Du får mulighed for at arbejde med afprøvning og implementering af nye tiltag og evaluering af egen og andres indsats i forhold til innovative tiltag.

Hvordan arbejder vi på modulet?

I vores undervisningsformer lægger vi vægt på, at du hele tiden kan omsætte teorien til din praksis. I undervisningen inddrager vi praktiske eksempler og dine praksiserfaringer. Vi lægger vægt på at bruge undervisningsformer, hvor du som studerende er aktiv.

Modulet er derfor tilrettelagt som et aktivt procesforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden, blandt andet gennem studieøvelser knyttet til hvert emne.

Hvad får du ud af modulet?

Du får viden om og forståelse for begreberne samskabelse og innovation. Hvordan man i samskabelsesprocesser udarbejder en problemanalyse i relation til et udvalgt indsatsområde, som f.eks. demens, rehabilitering, recovery, velfærdsteknologi og sundhedsinnovation.

Du vil få forståelse for reaktioner hos mennesker i forandringsprocesser og hvilke barrierer der kan opstå i afprøvnings- og implementeringsfasen.

Du bliver i stand til at udarbejde en problemanalyse i relation til et udvalgt indsatsområde og anvende evalueringsmetoder til at styrke implementeringen af de innovative tiltag i egen praksis.

Du vil kunne deltage i samskabelses- og innovationsprocesser og indgå i implementering af tiltag på grundlag af problemanalysen, samt evalueringen af tiltag, der er implementeret i egen praksis.

Du afslutter modulet med en mundtlig prøve på baggrund af en eksamensportfolio, med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Målrettet brugere og medarbejdere indenfor social-og sundhedssektoren. For at deltage på akademiuddannelsen i Sundhedspraksis, skal du have en gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller grunduddannelse og 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
30.01.2019

Slut
22.03.2019

Tilmeldingsfrist
05.12.2018

Tidspunkt
Ferie i uge 8.

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING