Kvalitetsudvikling og dokumentation

Har du behov for at videreudvikle dine færdigheder i og kompetencer til at dokumentere, evaluere og kvalitetsudvikle dit arbejde inden for social- og sundhedspraksis?

Så har vi et modul til dig.

Hvad arbejder vi med på modulet?
På modulet arbejder vi med vurdering af konkrete praksisnære problemstillinger og opstille konkrete, innovative og prioriterede løsningsforslag i samarbejde med borgeren, pårørende og samarbejdspartnere.

Vi har fokus på dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af social- og sundhedspraksis med henblik på at sikre kontinuitet og kvalitet.

Hvordan arbejder vi på modulet?
Med udgangspunkt i din praksis arbejder vi med dokumentationsmetoder og –modeller, evalueringskultur og etiske aspekter ved dokumentation og evaluering. Vi kommer ind omkring læring i praksisfællesskaber og innovation i praksis.

Hvad får du ud af modulet?
Du får viden om og forståelse for kvalitetsmodeller og deres betydning for udviklingen af det danske social- og sundhedsvæsen. Du får viden om og forståelse for kvalitetsstyring og udvikling af modeller og redskaber der kan sikre kvaliteten af social- og sundhedsvæsenets ydelser.

Du bliver i stand til at anvende metoder og redskaber til brug for kvalitetssikring og dokumentation af praksis og i konkrete praksissituationer. Desuden bliver du i stand til at formidle ny viden omkring dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling at praksisnære problemstillinger til borgere, pårørende og kollegaer.

Du afslutter modulet med en mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt med individuel bedømmelse med ekstern vurdering efter 7-trinsskala.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Målrettet brugere og medarbejdere indenfor social-og sundhedssektoren. For at deltage på akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis, skal du have en gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller grunduddannelse og 2 års relevant erhvervserfaring

Start
05.03.2018

Slut
30.05.2018

Tilmeldingsfrist
22.01.2018

Tidspunkt
Deltid: 1 dag (onsdag) om ugen i uge 10–17. Prøve uge 22. Netbaseret undervisning: Intro onsdag i uge 10. Prøve uge 22.

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING