Kvalitetsudvikling og dokumentation

Har du behov for at videreudvikle dine færdigheder i og kompetencer til at dokumentere, evaluere og kvalitetsudvikle dit arbejde inden for social- og sundhedspraksis?

Så har vi et modul til dig.

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med vurdering af konkrete praksisnære problemstillinger i forhold til sikkerhed, kontinuitet og kvalitet. Vi arbejder med analyseredskaber og observationsmetoder og forskellige dokumentations- og evalueringsmetoder og modeller.

Vi har fokus på at opstille konkrete løsningsforslag i samarbejde med borgeren, pårørende og samarbejdspartnere.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Med udgangspunkt i din praksis arbejder vi med dokumentationsmetoder og –modeller, evalueringskultur og forståelsen for læring som en del af kvalitetsudvikling i praksis.

Vi lægger vægt på at bruge undervisningsformer, hvor du som studerende er aktiv.

Modulet er derfor tilrettelagt som et aktivt procesforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden.

Hvad får du ud af modulet?

Du får viden om og forståelse for kvalitetsstyring og -udvikling og du vil kunne anvende centrale metoder og redskaber i forhold til evaluering, kvalificering og udvikling af de social- og sundhedsfaglige indsatser.

Du bliver i stand til at kunne formidle ny viden om dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af egen praksis og af praksisnære problemstillinger til borgere, pårørende og kollegaer.

Du afslutter modulet med en mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt med individuel bedømmelse med ekstern vurdering efter 7-trinsskala.

 

 

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Målrettet brugere og medarbejdere indenfor social-og sundhedssektoren. For at deltage på akademiuddannelsen i Sundhedspraksis, skal du have en gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller grunduddannelse og 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
25.03.2019

Slut
13.05.2019

Tilmeldingsfrist
08.02.2019

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING