Multikompleksitet i social og sundhedsfaglig praksis

Er du interesseret i at arbejde med udfordringer og dilemmaer i en multikompleks social- og sundhedsfaglig praksis, hvor pleje og omsorg for borgere med eksempelvis flere konkurrerende lidelser (somatiske såvel som psykiske), kulturelle mønstre og misbrug kræver specialiseret viden, erfaringer og kompetencer?

Så har vi her et modul til dig.

På modulet vil du tilegne dig kompetencer til at vurdere og håndtere multikomplekse problemstillinger med henblik på at styrke borgerens mestringsevne og handlekompetence.

Vi vil komme ind på emner som multisygdom, borgerens mestring af multisygdom, læring og udvikling af handlekompetence i en multikompleks praksis.

Du får mulighed for at arbejde med redskaber til prioritering af opgaver i forhold til borgerens samlede situation.

Hvordan arbejder vi på modulet?

I vores undervisningsformer lægger vi vægt på, at du hele tiden kan omsætte teorien til din praksis. I undervisningen inddrager vi praktiske eksempler og dine praksiserfaringer. Vi lægger vægt på at bruge undervisningsformer, hvor du som studerende er aktiv.

Modulet er derfor tilrettelagt som et aktivt procesforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden, blandt andet gennem studieøvelser.

Hvad får du ud af modulet?

Du får viden om og forståelse for de reaktioner borgere med multisygdom udviser og for borgerens mulighed til at mestre multisygdom i et specialiseret sundhedsvæsen.

Du vil være i stand til at anvende viden om multisygdom til at skabe overblik over den multisyge borgers komplekse situation

Du vil kunne håndtere problemstillinger i relation til borgerens mestring af multisygdom og du kan samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere i forhold til håndteringen af multisygdom.

Du bliver i stand til at bidrage til læring og udvikling af handlekompetence i en multikompleks praksis.

Du afslutter modulet med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt langt projekt, med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Målrettet brugere og medarbejdere indenfor social-og sundhedssektoren. For at deltage på akademiuddannelsen i Sundhedspraksis, skal du have en gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller grunduddannelse og 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
14.05.2019

Slut
28.06.2018

Tilmeldingsfrist
05.04.2019

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD