Pædagogik og kommunikation

Er du interesseret i at arbejde med dine kommunikative og pædagogiske færdigheder og kompetencer til professionelt at indgå i samarbejdet med elever, borgere, pårørende og samarbejdspartnere?

Kunne du tænke dig at blive bedre til at analysere og arbejde med pædagogiske og kommunikative teorier? Kunne du tænke dig at arbejde med udgangspunkt i erfaringsbaseret praksis, der styrker dine kompetencer til at identificere, bearbejde og løse pædagogiske og kommunikative problemstillinger i det sociale- og sundhedsfaglige felt?

Så er dette modul noget for dig.

Hvad arbejder vi med på modulet?

Vi arbejder med pædagogiske og kommunikative teorier og deres anvendelse i praksis. Dvs. teorier omhandlende hvordan voksne lærer og om de læringsmæssige hensyn der kan være hos den unge generation af fx elever og borgere.

Vi arbejder også med didaktiske overvejelser og kommunikation i lærings- og vejledningsprocesser. Hvordan bliver jeg en god vejleder der er i stand til at sætte refleksionsprocesser i gang og give feedback til elever, borgere og pårørende. Og hvordan tilrettelægges undervisning og formidling af viden og færdigheder.

Du kommer ligeledes til at træne dine kommunikative færdigheder gennem konkrete øvelser i f.eks. den anerkendende tilgang og systemisk kommunikationstræning gennem spørge- og lytteteknik.

Modulet vil lægge op til dialog og aktiv deltagelse i et varieret set up og med forskellige typer af øvelser, hvor du får mulighed for at træne dine nye færdigheder.

Modulet afsluttes med en individuel skriftlig prøve.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

 

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Målrettet brugere og medarbejdere indenfor social-og sundhedssektoren. For at deltage på akademiuddannelserne Sundhedspraksis, skal du have en gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller grunduddannelse og 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
31.08.2020

Slut
23.10.2020

Tilmeldingsfrist
01.08.2020

Tidspunkt
Konkrete datoer følger

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik