Sammenhængende forløb

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan du bedst kan koordinere indsatser og indgå i et samarbejde om det sammenhængende forløb for borgeren / patienten, pårørende og samarbejdspartner?

Så har vi her et modul til dig. På modulet tager vi udgangspunkt i social- og sundhedssektoren og dit arbejdsområde og hvordan du kan medvirke til at skabe sammenhæng i borgerens forløb isocial- og sundhedsvæsenet.

Hvad arbejder vi med på modulet?
På modulet ser vi på emner som gerontologi, patientologi og salutogenese og deres betydning for at skabe sammenhæng i borgerens forløb. Vi har primært fokus på borgerens oplevelse af sammenhæng i forløbet og sekundært på den professionelles og organisationens oplevelse af sammenhæng. Desuden ser vi på kommunikationens betydning som metode til at fremme samarbejde og til at forebygge og løse konfliktsituationer.

Hvordan arbejder vi på modulet?
Vi lægger vægt på, at du hele tiden kan omsætte teorien til din praksis og få muligheder for at anvende teorier og metoder der fremmer oplevelsen af sammenhæng hos borger, professionel og organisation.

I undervisningen inddrager vi praktiske eksempler og dine praksiserfaringer. Vi lægger vægt på at bruge undervisningsformer, hvor du som studerende er aktiv.

Modulet er derfor tilrettelagt som en som et aktivt procesforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden.

Hvad får du ud af modulet?
Du får viden om og forståelse for etik og menneskesyn og konsekvenser for udøvelsen af pleje og omsorg. Du vil også få viden om det kommunikative aspekt i det tværfaglige samarbejde i sammenhængende forløb, og forståelse for konflikthåndtering.

Du bliver i stand til at vurdere planlægning og koordineringen af det sammenhængende forløb. Du vil kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsninger til borgere og samarbejdspartnere. Desuden vil du kunne håndtere eventuelle konfliktsituationer opstået i forbindelse med samarbejde om det sammenhængende forløb.

Du afslutter modulet med en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt med individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7-trins-skalaen.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Målrettet brugere og medarbejdere indenfor social-og sundhedssektoren. For at deltage på akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis, skal du have en gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller grunduddannelse og 2 års relevant erhvervserfaring

Start
05.03.2018

Slut
30.05.2018

Tilmeldingsfrist
22.01.2018

Tidspunkt
Deltid: 1 dag (onsdag) om ugen i uge 10–17. Prøve uge 22. Netbaseret undervisning: Intro onsdag i uge 10. Prøve uge 22.

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING