Socialpædagogik og psykiatri

 

Er du interesseret i at få indblik i og færdighed til at sikre kvaliteten og sikkerheden i arbejdet med borgere i udsatte positioner og de levevilkår der kendetegner disse grupper af borgere?

Så har vi her et modul til dig.

På modulet vil du tilegne dig kompetencer til professionelt at deltage i samarbejdet i det socialpædagogiske og psykiatriske arbejdsområde med inddragelse af borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.

Vi vil komme ind på emner som relationens betydning for det professionelle møde med borgere i udsatte positioner, mentaliseringsbaseret omsorg og pædagogik og styrkelse af borgerens handlekompetence.

Du får også mulighed for at arbejde med arbejdsmiljø i relation til arbejdet i det psykiatriske og socialpædagogiske felt.

Hvordan arbejder vi på modulet?

I vores undervisningsformer lægger vi vægt på, at du hele tiden kan omsætte teorien til din praksis. I undervisningen inddrager vi praktiske eksempler og dine praksiserfaringer. Vi lægger vægt på at bruge undervisningsformer, hvor du som studerende er aktiv.

Modulet er derfor tilrettelagt som et aktivt procesforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden, blandt andet gennem studieøvelser.

Hvad får du ud af modulet?

Du får viden om og forståelse for de kendetegn, der karakteriserer borgere i udsatte positioner og den rolle fagpersoner har i forhold til at støtte borgeren i at finde løsninger, der bidrager til et meningsfuldt liv.

Du vil være i stand til at anvende forskellige kommunikative metoder i samarbejde med borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.

Du vil kunne håndtere situationer i det praksisnære socialpædagogiske og psykiatriske arbejde og deltage i et professionelt samarbejde med henblik på at sikre kvalitet i det socialpædagogiske og psykiatriske arbejde.

Du bliver i stand til at formidle løsningsmuligheder til borgere og samarbejdspartnere.

Du afslutter modulet med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt langt projekt, med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

 

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Målrettet brugere og medarbejdere indenfor social-og sundhedssektoren. For at deltage på akademiuddannelsen i Sundhedspraksis, skal du have en gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller grunduddannelse og 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
18.01.2021

Slut
23.05.2021

Tilmeldingsfrist
13.12.2020

Tidspunkt
Konkrete datoer følger senere

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik