Tværfaglige indsatsområder

Er du interesseret i hvordan du kan indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde på baggrund af viden om særlige indsatsområder i social- og sundhedsvæsenet?

Så har vi her et modul til dig. På modulet har vi fokus på at udvikle og være innovativ i forhold til aktuelle indsatsområder i de forskellige sektorer. Du får mulighed ofr at fordybe dig i et særligt udvalgt indsatsområde inden for eget praksisfelt, som for eksempelvis sundhedsfremme, rehabilitering, sundhedsinnovation, recovery eller lignende.

Hvad arbejder vi med på modulet?
På modulet ser vi på emner som motivation og innovation, pleje og omsorg i relation til indsatsområdet, og hvordan du kan varetage særlige opgaver inden for indsatsområdet med afsæt i love og ramme. Vi ser på tværsektorielt og tværfagligt samarbejde i et forpligtende arbejdsfællesskab med afsæt i egne og andres kompetencer og evaluering af egen og andres indsats.

Hvordan arbejder vi på modulet?
I vores undervisningsformer lægger vi vægt på, at du hele tiden kan omsætte teorien til din praksis.

I undervisningen inddrager vi praktiske eksempler og dine praksiserfaringer. Vi lægger vægt på at bruge undervisningsformer, hvor du som studerende er aktiv.

Modulet er derfor tilrettelagt som en som et aktivt procesforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden.

Hvad får du ud af modulet?
Du får viden om og forståelse for teorier, begreber og metoder af betydning for pleje og omsorgssituationer i relation til det særlige indsatsområde. Du får forståelse for de love og rammer der knytter sig til det særlige indsatsområde.

Du bliver i stand til at arbejde med de faglige og etiske problemstillinger som knytter sig til indsatsområdet og de perspektiver der er på den professionelle og private magt i forhold til det særlige indsatsområde.

Du vil kunne anvende motivations‐ og innovationsteorier med henblik på at styrke borgerens ønske om forandring og deltage i udviklingsarbejde inde for området.

Du vil kunne deltage i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i relation til indsatsområdet, ud fra kendskab til egne og andres kompetencer.

Du afslutter modulet med en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt med individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7-trins-skalaen.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Målrettet brugere og medarbejdere indenfor social-og sundhedssektoren. For at deltage på akademiuddannelsen Sundhedspraksis, Tværfaglige indsatsområder, skal du have en gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller grunduddannelse og 2 års relevant erhvervserfaring

Start
05.03.2018

Slut
30.05.2018

Tilmeldingsfrist
22.01.2018

Tidspunkt
Deltid: 1 dag (onsdag) om ugen i uge 10–17. Prøve uge 22. Netbaseret undervisning: Intro onsdag i uge 10. Prøve uge 22.

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING